Menu

Bezpłatne warsztaty rozwojowe dla osób uzależnionych

Bezpłatne warsztaty rozwojowe dla osób uzależnionych

„Akademia Dobrego Życia” jest programem rehabilitacyjno-profilaktycznym przygotowanym przez Fundację ETOH, skierowanym do mieszkańców Warszawy. Mogą w nim wziąć udział osoby będące na różnych etapach uzależnienia od alkoholu i innych form nałogowego funkcjonowania lub znajdujące się w grupie ryzyka uzależnienia. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, a udział w nim jest bezpłatny.

Program obejmuje szereg działań, w tym:

Grupa Terapeutyczna dla DDA/DDD – spotkania rozwojowe ukierunkowane na zwiększanie umiejętności w zakresie kierowania własnymi zachowaniami i wzrost satysfakcji życiowej w różnych sferach życia oraz redukcję stresu. Grupa jest skierowana do osób, które wychowywały się w rodzinach, gdzie występowały takie problemy, jak: nadużywanie alkoholu, przemoc, rozwód, hazard, przewlekła choroba, itp.  Cotygodniowe zajęcia będą odbywały się począwszy od 20 lutego br., w godzinach od 18-21.

Warsztaty Wzmacniania Samokontroli – autodiagnostyczne, warsztatowo-treningowe zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie kontroli zachowań niepożądanych oraz skutecznej realizacji powziętych postanowień i decyzji. Zajęcia rozpoczynają się 28 lutego br. Kolejne spotkania będą się odbywać raz w tygodniu, we wtorki (od 4 marca), w godz. 18-21.

Warsztaty Zdrowego Stylu Życia -  zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe rozwijające konstruktywne umiejętności i zachowania, mające na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania osobistego oraz zapobieganie niepożądanym zjawiskom psychologicznym i zdrowotnym. Zajęcia będą się odbywały w formie 3-spotkaniowych bloków tematycznych od 8 marca do 28 czerwca br., w soboty w godz. 10-13.

Wszystkie działania będą miały miejsce w Centrum Integracji Psychicznej TOP, ul. Mistrzowska 15.

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 604 458 711 lub (29)751 07 64 - w dni powszednie w godz. 8-12 i 16-20.

Więcej informacji:

http://www.psychointegracja.pl/nowosci.html

Opracowano na podstawie Centrum Integracji Psychicznej TOP

fot. red

powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl