Menu

Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień w Warszawie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają na nieodpłatne szkolenie pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które - od czerwca br. do października br. - odbędą się w Warszawie. Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych i lecznictwa odwykowego.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest praca na terenie województwa mazowieckiego.

Jesteś DDA? Rozwiń skrzydła!

Stowarzyszenie OD-DO organizuje projekt „DDA czas na zmianę”, który będzie realizowany w Warszawie od 1 sierpnia br. Głównym jego celem jest wyrównanie szans na rynku pracy dla młodych osób dorosłych w wieku 18-25 lat, pochodzących ze środowisk ubogich lub zagrożonych dysfunkcją społeczną, a zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl