Od marca br. Stowarzyszenie „Szansa na rozwój” rozpoczęło w Elblągu realizację dwóch projektów skierowanych do osób uzależnionych oraz ich bliskich. Pierwszym z nich jest punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem uzależnienia, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc. Drugi to program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc domową. Udział w obu projektach jest bezpłatny.

Punkt konsultacyjny w ramach Stowarzyszenia „Szansa na rozwój” działa od marca br. Można w nim uzyskać porady psychologa, pedagoga/resocjalizatora, terapeuty uzależnień oraz doradcy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby dotknięte problemem uzależnienia oraz ich bliscy. Celem projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

W ramach programu organizatorzy oferują:

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii oraz kierowanie ich do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • poradnictwo na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy na terenie miasta Elbląg.

 
Dyżury specjalistów:

 • Psycholog – poniedziałek: 12.30 – 14.30
 • Pedagog/resocjalizator – wtorek: 16.00 – 17.00
 • Doradca ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środa: 16.00 – 18.00
 • Terapeuta uzależnień, pedagog – czwartek: 12.00 – 14.00 i 16.00 – 17.00

Punkt konsultacyjny będzie działać do końca bieżącego roku. 

Drugi z projektów – program psychoedukacyjny i terapeutyczny – jest skierowany do osób współuzależnionych, które są zmotywowane do dokonania zmian w swoim funkcjonowaniu. Program prowadzony jest przez terapeutę uzależnień oraz pedagoga-trenera.

W ofercie m.in.:

 • psychoterapia dla osób współuzależnionych,
 • psychoterapia pogłębiona dla osób współuzależnionych,
 • diagnoza problemów oraz diagnoza psychologiczna osobowości,
 • konsultacje indywidualne z psychologiem lub psychoterapeutą (porady diagnostyczne),
 • opracowanie indywidualnych programów rozwoju osobistego oraz monitorowanie rezultatów pracy osobistej,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • poradnictwo nt. dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji służb i instytucji z terenu miasta Elbląg.

W ramach programu będzie można skorzystać z:

 • warsztatów psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych (wtorek od godz. 17:00),
 • warsztatów psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych (czwartek od godz. 17:00),
 • psychoterapii indywidualnej (terminy ustalane indywidualnie).

Do udziału w obu projektach można się zgłaszać pod numerem telefonu (55) 649-11-44, w godzinach: 8.00- 15.00, lub osobiście: ul. Zw. Jaszczurczego 17/ pok. 113.

Oba projekty są dofinansowane przez Urząd Miasta Elbląg.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia „Szansa na rozwój”
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *