Menu

Uzależnienie od alkoholu – gdzie szukać pomocy?

Uzależnienie od alkoholu – gdzie szukać pomocy?

W polskim lecznictwie odwykowym w ostatnich latach dokonało się wiele zmian. Dziś uzależniony pacjent ma do wyboru terapię na oddziale całodobowym, dziennym lub ambulatoryjne leczenie w poradni, a także szeroką gamę placówek prywatnych. Który rodzaj terapii jest najlepszy? Gdzie szukać pomocy? O leczeniu uzależnienia od alkoholu w polskich realiach rozmawiamy z Jadwigą Fudałą, kierownikiem Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Dorota Bąk: W jaki sposób osoba uzależniona od alkoholu może dostać się na leczenie?

Jadwiga Fudała: Najczęściej ludzie zaczynają szukać pomocy i trafiają do placówek lecznictwa odwykowego, kiedy mają na tyle poważny problem z piciem, że zaczyna to ich już przerastać. Najczęściej nie są oni zdiagnozowani jako uzależnieni od alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że aby dostać się do placówki, nie trzeba mieć żadnego skierowania ani postawionej diagnozy. Tym bardziej, że większość lekarzy pierwszego kontaktu niestety nie rozpoznaje uzależnienia. Nie mają czasu na diagnozę, ponieważ to wymaga spędzenia dłuższego czasu z pacjentem, oraz wiedzy - o co pytać i jak interpretować odpowiedzi. Zatem jeżeli ktoś czuje, że ma problem alkoholowy i chciałby coś z tym zrobić, może zgłosić się do dowolnej placówki leczenia uzależnień. Do poradni można się udać bez skierowania, również wtedy, kiedy nie jest się osobą ubezpieczoną. Adresy placówek działających w całej Polsce są dostępne na naszej stronie internetowej www.parpa.pl. O dostęp do terapeuty naprawdę nie jest trudno - w naszym kraju tylko w 10 proc. powiatów brakuje placówek odwykowych. Natomiast w niektórych miastach działa ich nawet więcej niż jedna, a w dużych miastach - oferta jest bardzo bogata. Warto wcześniej zadzwonić i umówić się na spotkanie ze specjalistą, aby mieć pewność, że danego dnia zostanie się przyjętym. Należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, i - ewentualnie - dowód ubezpieczenia. No i warto również wiedzieć, że do placówki leczenia uzależnień przychodzimy na trzeźwo. Dla osób pijących decyzja o udaniu się do poradni uzależnień czasami jest tak trudna, że próbują one swój niepokój troszeczkę obniżyć wypijając przed przyjściem niewielką ilość alkoholu. To jednak nie ma sensu, ponieważ w placówce czeka na nich przede wszystkim rozmowa na temat picia, która pozwoli się rozeznać, jakiego rodzaju to jest problem. Bo nie wszyscy są uzależnieni…

D.K.: Czy rozpoznanie alkoholizmu odbywa się podczas tej pierwszej wizyty?

J.F.: Tak. Dlatego ważne jest, aby osoba, która zgłosi się na leczenie, była całkowicie trzeźwa. Jeżeli będzie świeżo po odstawieniu alkoholu, czyli w zespole abstynencyjnym, może mieć bardzo złe samopoczucie i wówczas diagnoza nie będzie możliwa. Wtedy najpierw trzeba się zająć złą kondycją tej osoby i w zależności od stopnia nasilenia objawów podać leki lub zastosować hospitalizację. Dopiero później możliwe jest diagnozowanie uzależnienia. Trzeźwość podczas pierwszej wizyty w poradni leczenia uzależnienia od alkoholu jest naprawdę ważna, ponieważ diagnoza jest rozmową, zatem pacjent musi rozumieć pytania, przypominać sobie różne fakty oraz być w stanie wyciągać logiczne wnioski.

D.B.: Czasem mówi się o obowiązku bycia trzeźwym minimum 48 godzin… Czy istnieje taki wymóg?

J.F.: Nie ma takiego formalnego obowiązku. Długość abstynencji przed wizytą zależy od stanu pacjenta i jego stylu picia. Jeśli ktoś pije w stylu ciągłym, ale niewielkie ilości alkoholu, to taka osoba po przerwaniu picia może nie mieć nasilonych objawów abstynencyjnych. To zalecenie 48 godzin abstynencji może i byłoby sensowne, ale tak naprawdę nie możemy stawiać wszystkim pacjentom jednakowych wymagań, ponieważ ich stan bywa różny. Zresztą wymóg trzeźwości jest powszechnie znany, więc naprawdę bardzo rzadko zdarza się, aby ktoś przyszedł do poradni pijany.

D.B.: Jakie są rodzaje placówek, w których leczy się alkoholizm?

J.F.: Istnieją cztery podstawowe rodzaje placówek: oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, terapeutyczne oddziały całodobowe, oddziały dzienne oraz poradnie leczenia uzależnień. Pierwszym etapem leczenia są najczęściej oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, nazywane niesłusznie „detoksem”. Znajdują się one najczęściej w szpitalach i są przeznaczone dla osób, które doświadczają nasilonych objawów odstawiennych, czyli mają bardzo złe samopoczucie po przerwaniu picia. Tam stosuje się głównie leczenie farmakologiczne, przy wsparciu motywującym terapeuty, który ma za zadanie zachęcić pacjenta do kontynuowania leczenia. Na takim oddziale leczy się zespół abstynencyjny, czyli symptom choroby alkoholowej, więc nie można liczyć na to, że ktoś, kto trafił na odtrucie od razu będzie chciał zmienić swój styl picia. Przebywanie na oddziale ma poprawić stan pacjenta w danym momencie, ale po opuszczeniu szpitala bardzo często zdarza się, że wraca on do picia. Ten rodzaj leczenia nie rozwiązuje więc samego problemu uzależnienia jako choroby. Jeśli występuje nasilony zespół abstynencyjny, to w większości przypadków mamy jednak do czynienia z uzależnieniem. Chociaż żaden pojedynczy symptom nie świadczy o uzależnieniu, to zespół odstawienny jest objawem zależności fizycznej, więc prawdopodobnie osoby, które trafiają na oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych są uzależnione. O pobycie na oddziale szpitalnym warto też pomyśleć wówczas, kiedy człowiek pije długimi ciągami, ma zaburzoną gospodarkę wodno-elektrolitową, jest niedożywiony, osłabiony i często choruje. Psychiczne i zdrowotne konsekwencje wieloletniego picia nakładają się na siebie i są odczuwalne właśnie w momencie odstawienia alkoholu. Wtedy najczęściej pacjent wymaga wzmożonej opieki medycznej. Na szczęście większość osób, które nie piją w długich ciągach, nie będzie wymagała leczenia szpitalnego. Powiem więcej, nie będzie w ogóle wymagała zaopiekowania farmakologicznego. Po kilku dniach po przerwaniu picia wracają one do formy, a objawy odstawienne samoistnie u nich mijają.


Szukasz placówki w swojej okolicy? Bazę ośrodków terapeutycznych znajdziesz na stronie: http://uzaleznienie.com.pl/wyszukaj-osrodek.html


powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl