Menu

Czy stres z dzieciństwa wpływa na picie alkoholu?

Czy dorośli maltretowani w dzieciństwie piją więcej, aby odreagować codzienne sytuacje stresowe? Z ostatnich badań wynika, że w przypadku kobiet taka zależność istnieje. U mężczyzn podobnego związku nie zaobserwowano. 

Dlaczego alkoholikowi nie wystarcza jeden dzień picia?

Co sprawia, że alkoholik wpada w ciąg alkoholowy, którego nie może zatrzymać? Na czym polega „błędne koło” picia? Kluczową rolę odgrywają dwa objawy uzależnienia od alkoholu: upośledzenie lub utrata kontroli nad piciem oraz dolegliwości zespołu abstynencyjnego (także głód alkoholowy).

Czy można pić bezpiecznie?

Czym różni się picie ryzykowne od szkodliwego? Ile kieliszków wódki czy szklanek piwa potrzeba, by przekroczyć granicę bezpiecznego picia? Badania wskazują, że mężczyźni nie powinni pić więcej niż 60 g czystego alkoholu dziennie, a kobiety 20 g - to niecałe piwo.

Uzależnienia wczoraj i dziś

Problem uzależnień pojawiał się w społeczeństwach, które nie znały jeszcze pisma. Picie alkoholu lub nadużywanie innych substancji było już przedmiotem refleksji starożytnych myślicieli. Z problematyką uzależnienia od alkoholu niejednokrotnie stykała się także kultura judeochrześcijańska, zaś kulturom Wschodu nie obce były nałogi narkotykowe. Nadmierne spędzanie czasu w kasynach, na polowaniach czy chęć zaspokajania seksualnych potrzeb towarzyszyły ludziom od zawsze. 

Nałogi wspierają nawyk sabotowania samego siebie

W naturze największą wartością jest życie, w świecie ludzkim - niekoniecznie. Wrogość lub obojętność opiekunów w dzieciństwie tłumią odruch działania w zgodzie ze swoimi potrzebami. Zaniedbywanie powoduje, że tworzymy wokół siebie wyimaginowane zastępcze światy, w których bezrozwojowo tkwimy, tym samym działając przeciwko sobie. Takimi psychicznymi azylami są też uzależnienia.

Zachowanie po alkoholu warunkowane przez geny

Na to, jak ktoś zachowuje się po alkoholu, mają wpływ geny. Potwierdzają to polscy naukowcy na podstawie badań genetycznych dotyczących samobójstw pod wpływem alkoholu. Wyniki ich pracy ukazały się pod koniec lutego w prestiżowym periodyku „PLOS ONE”.

Wyjaśniono związek między szukaniem nowych wrażeń a uzależnieniami

Mechanizm odpowiedzialny zarówno za skłonność do poszukiwania mocnych wrażeń, jak i za podatność na uzależnienia odkryli w mózgu naukowcy z Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Ich praca została opublikowana w najnowszym numerze renomowanego pisma "Biological Psychiatry".

Używki w ciąży problemem polskich kobiet

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% Polek w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, natomiast aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. O ile 90,2% kobiet postrzega aktywne palenie tytoniu jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu…
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl