Menu

Fazy zdrowienia z alkoholizmu

Fazy zdrowienia z alkoholizmu

Nikt nagle nie staje się alkoholikiem - proces uzależniania się od alkoholu ma swoją dynamikę i przebiega etapami (fazami). Podobnie zdrowienie nie następuje niespodziewanie. Jest to długotrwały proces, który niekiedy toczy się latami. Ile trwa powrót do zdrowia w przypadku alkoholizmu? Poniżej przedstawiamy kilka koncepcji. 

Jak podaje Bohdan T. Woronowicz w swojej książce pt. „Na zdrowie!”, Vernon Johnson wyodrębnia cztery etapy na drodze ku zdrowieniu z alkoholizmu:

 • etap pierwszy: uświadomienia sobie swojego stanu,
 • etap drugi: uległości (przyjęcie do wiadomości realiów na temat choroby),
 • etap trzeci: akceptacji choroby i przejęcia odpowiedzialności za powrót do zdrowia,
 • etap czwarty: poddania się (alkoholowi, chorobie, terapeutom).


Rozwojowy model powrotu do zdrowia, wg Stefanii Brown, również obejmuje cztery fazy zdrowienia:

 • faza pierwsza - picia (zakończona „sięgnięciem dna” lub poddaniem się),
 • faza druga - przejściowa (wahania między „jestem alkoholikiem” a „nie jestem alkoholikiem”),
 • faza trzecia - wczesnego powrotu do zdrowia (akceptacja „jestem alkoholikiem”),
 • faza czwarta ­ustawicznego trzeźwienia (utrwalanie zachowań abstynenckich, doskonalenie  rozwoju emocjonalnego, duchowego i relacji z innymi ludźmi).


Jak zaznacza Bohdan T. Woronowicz, w ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę na zależność między zmianami biochemicznymi w mózgu a przebiegiem procesu zdrowienia, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy leczenia. W procesie tym umownie wyodrębniono pięć faz:

 • fazę odwrotu (0 - 15 dzień) - spadek nastroju i aktywności, rozdrażnienie i niepokój;
 • fazę miesiąca miodowego (16 - 45 dzień) - poprawa nastroju, wzrost aktywności, optymizm, racjonalne myślenie;
 • fazę muru (46 - 120 dzień) - poczucie ogólnego dyskomfortu fizycznego i psychicznego, spadek nastroju i aktywności, trudności w koncentracji, itp.;


W dwóch kolejnych fazach, tj. fazie przystosowania (4 - 6 m-c) i fazie rozwiązań (6 - 12 m-c), ujawniają się problemy „przykrywane” dotychczas przez alkohol, a dominującym uczuciem jest często znudzenie swoim funkcjonowaniem „na trzeźwo”.

Z kolei zgodnie z programem Anonimowych Alkoholików droga do zdrowia zakłada przejście trzech etapów: świadomości, akceptacji, działania (slogan AA: Awareness, Acceptance and Action). Alkoholik musi zatem najpierw uświadomić sobie, że jest chory, później zaakceptować ten fakt i dopiero wtedy zaczyna działać.

Źródło: „Na zdrowie”, Bohdan T. Woronowicz, Wyd. Media Rodzina, Parpamedia, 2008

Oprac. red. DB
fot. red.

Skomentuj
powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl