Menu

Różne drogi do abstynencji

Abstynencja jest celem w terapii każdego alkoholika. Jednak jak ją skutecznie osiągnąć? W dyskusji na ten temat coraz częściej mówi się o redukcji szkód. O specyfikę i skuteczność tej metody zapytaliśmy dr. n. med. Bogusława Habrata: „Jeżeli całkowita abstynencja jest jedyną taktyką leczenia, pozostaje poza obszarem zainteresowania tych pacjentów, którzy z różnych względów nie chcą albo nie mogą tej abstynencji utrzymać. Jeżeli stosuje się tylko tę metodę, to szacuje się,…

„Nie istnieje cudowna tabletka na alkoholizm”

„Bez względu na to, w jakim kierunku pójdą działania podejmowane w celu wprowadzenia obligatoryjnego stosowania środków farmakologicznych w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, lekarz zawsze będzie się kierował dobrem pacjenta. Zresztą, o ile wierzę w to, że - spowodowana przez środki farmakologiczne - redukcja „głodu” alkoholowego może ułatwić życie osobie uzależnionej i ograniczyć sięganie po alkohol, tak nie jestem przekonany co do tego, że osoba uzależniona będzie świadomie przyjmować…

Prudnik wspiera uzależnionych

Edukacja i pomoc osobom uzależnionym to aktywności, których nigdy nie będzie wystraczająco dużo. Dlatego Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" - S.A.P.R.A. w Prudniku aktywnie wspiera uzależnionych i ich rodziny. Bezpłatnie można skorzystać z grupy wsparcia lub zasięgnąć porady u specjalistów – terapeuty i lekarza.

Między pijaństwem a alkoholizmem

W naszym języku funkcjonuje wiele powiedzeń wyrastających z fałszywych przekonań na temat alkoholu. Istnieje jednak francuskie przysłowie, które trafnie oddaje różnicę między kimś, kto „lubi wypić”, a osobą chorą: „pijak mógłby przestać pić, gdyby chciał – alkoholik chciałby przestać pić, gdyby mógł”. Granica między pijaństwem a alkoholizmem jest bardzo cienka i trudno ją dostrzec.

W rytmie 12 Kroków

„Alkoholizm to choroba podstępna i żeby się o mnie nie upomniała muszę utrzymywać kontakty ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Właściwie nie muszę, bo w AA nic nie trzeba... Ale chcę, nawet jeśli czuję się dobrze, bo być może ktoś inny potrzebuje mojej pomocy. Dzięki AA nie tylko otrzymujemy wsparcie osób, które - podobnie jak my - starają się nie pić. Mityngi pozwalają nam także rozwijać i reaktywować zatraconą przez chorobę przestrzeń…

Nie karzmy alkoholików za ich chorobę!

„Z jakiegoś powodu traktujemy alkoholików inaczej niż osoby z innymi chronicznymi schorzeniami. Jeśli chory ma nadciśnienie i nie bierze lekarstw, to lekarz nie wyrzuci go z gabinetu, nie powie: „Już więcej niech pan do mnie nie przychodzi”. Alkoholika wyrzuca się z terapii. Karze się go, bo się napił, bo wpadł. A tu nie powinno być żadnej kary, tylko zwiększenie wysiłku terapeutycznego” – uważa Ryszard Romaniuk, specjalista leczenia uzależnień ze Szpitala…

„Bo warto żyć bez flaszki”

„We mnie dwóch siedzi: Dr Jekyll i Mr Hyde. Gdy nie piłem to gentleman, po alkoholu demon ze mnie wychodził. Podnosiłem rękę na córkę, moje usta raniły i tratowałem wszystko, co stało na mojej drodze. Alkoholizm to choroba, która bardzo upokarza. W tym dnie, w którym tkwimy, zaczyna się jednak alchemia i metafizyka. Bo wszystkim jest dane przestać pić. Niektórym za życia. Mnie było dane za życia. Wtedy rozpoczęła się…
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl