Wspólnota dzieci alkoholików

  • 21 marca 2013
  • admin

Alateen jest częścią Grup Rodzinnych Al-Anon – wspólnoty osób, których życie upływa lub w przeszłości upływało w bliskim kontakcie z uzależnionym od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu. Osoby należące do Alateen spotykają się na mityngach. Ich celem jest wzajemne wspieranie się, …

.