Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień w Warszawie

  • 2 czerwca 2014
  • Zuza

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają na nieodpłatne szkolenie pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które – od czerwca br. do października br. – odbędą się w Warszawie. Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych i lecznictwa odwykowego.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest praca na terenie województwa mazowieckiego. Celem szkolenia jest …

.