Rudzkie Dni Profilaktyki: 29-31 maja

 • 23 maja 2014
 • Zuza

Rywalizacja sportowa, rodzinna zabawa i edukacja to najważniejsze elementy tegorocznych Dni Profilaktyki, które rozpoczną się w Rudzie Śląskiej 29 maja br. – Pielęgnacja więzi rodzinnych  i aktywne spędzanie wolnego czasu to antidotum na kryzysy i zagrożenia, dlatego zachęcam wszystkich do udziału – zaprasza Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. 29 maja o godzinie 9.00 tegoroczne Dni Profilaktyki …

Warsztaty wsparcia dla współuzależnionych i DDA w lubuskim

 • 21 maja 2014
 • Zuza

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Chlebowa zaprasza wszystkich mieszkańców Gubina na warsztaty wsparcia „Radosne Dni”, które odbędą się w dniach 23-25.05 br. Zajęcia są skierowane do osób, które żyją w otoczeniu uzależnionych od alkoholu (Al-Anon) oraz do dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Udział w nich jest bezpłatny. Tematyka zajęć: Co to jest Alkoholizm? Choroba alkoholowa wokół mnie; …

„Zrozumieć dziecko z FAS/FASD” – konferencja w mazowieckim

 • 7 maja 2014
 • Zuza

Fundacja EY, PARPA i poradnia psychologiczna ITEM zapraszają na konferencję „Zrozumieć Dziecko z FAS/FASD – kontekst medyczny, psychologiczny i społeczny”, która odbędzie się 29 maja w Wiązownej k/Warszawy. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dzieci z FASD doznają uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, co skutkuje trudnościami w zakresie rozwoju poznawczego oraz rozumienia sytuacji społecznych. Spektrum zmian może …

XVIII Konferencja przeciw przemocy w rodzinie już wkrótce w Krakowie

 • 28 kwietnia 2014
 • Zuza

W dniach 26-28 maja br. w Krakowie odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest ona adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Tematem wiodącym konferencji …

O zdrowieniu osób uzależnionych od alkoholu już niebawem w Krakowie

 • 17 kwietnia 2014
 • Zuza

Nieodpłatna konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym” odbędzie się 26 maja br. w Krakowie. Program konferencji został podzielony na 3 bloki tematyczne dotyczące zdrowienia w terapii uzależnienia od alkoholu, czynników hamujących rozwój i zdrowienie oraz nowych propozycji w psychoterapii osób uzależnionych. Podczas wystąpień poruszone będą takie zagadnienia, jak: cele leczenia i zdrowienie …

Konferencja szkoleniowa w Zakopanem – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

 • 14 kwietnia 2014
 • Zuza

W dniach 9-11 czerwca br. w Zakopanem odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z …

„Jak pokonać rodzicielską bezradność” – ruszają bezpłatne zajęcia dla rodziców!

 • 10 marca 2014
 • Zuza

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej zaprasza wszystkich rodziców, którzy doświadczają problemów ze swoimi dorastającymi dziećmi, do udziału w programie „Jak pokonać rodzicielską bezradność?”. W ramach trzymiesięcznych zajęć grupowych  rodzice dowiedzą się, jak postępować z dziećmi w trudnych sytuacjach. Bezpłatna oferta jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Warszawy. Cykl będzie obejmował zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności kontaktu z …

Bezpłatne sympozjum naukowe „Przebaczenie a dar życia”

 • 26 lutego 2014
 • Zuza

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na dwudniowe interdyscyplinarne sympozjum „Przebaczenie a dar życia”, które odbędzie się 29-30 marca br. w Warszawie.  W ramach konferencji odbędą się wykłady, seminaria i debaty poświęcone głównie profilaktyce uzależnień oraz pomocy w przebaczaniu osobom, które przeżyły w przeszłości traumatyczne zdarzenia, szczególnie w rodzinie …

Cierpisz na depresję? Zareaguj i włącz się do akcji!

 • 20 lutego 2014
 • Zuza
 • 2

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W tym dniu, z inicjatywy psychoterapeutów i psychiatrów skupionych w ponad dziesięciu ośrodkach na terenie Polski, rozpocznie się miesięczna akcja psychoedukacyjna pod nazwą „RE:akcja w depresji”. Każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z bezpłatnych wykładów, konsultacji oraz warsztatów realizowanych w dniach 22 lutego-23 marca, a już 27 …

Bezpłatna pomoc dla dzieci zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców

 • 5 lutego 2014
 • Zuza

Z inicjatywy Centrum Ingenium w Warszawie ruszają grupy pomocowe dla dzieci zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców. W ofercie znajdują się: grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, które eksperymentują z używkami, grupa wsparcia dla ich rodziców oraz skierowany do rodziców i dzieci Program Wspierania Rodziny. Aktualnie trwają zapisy na poszczególne rodzaje zajęć. Udział …

Ruszyło forum dyskusyjne Uzależnienie.com.pl!

 • 13 stycznia 2014
 • Zuza

Zapraszamy do dyskusji na długo zapowiadanym forum naszego serwisu! Jest ono przeznaczone nie tylko dla osób uzależnionych, ale również ich bliskich i znajomych, oraz wszystkich tych, którzy interesują się tematyką uzależnień. Spodziewamy się wielu ciekawych rozmów oraz owocnej wymiany doświadczeń. Zachęcamy do założenia konta już dziś: http://forum.uzaleznienie.com.pl/. Rejestracja jest prosta – wystarczy e-mail i login, …

Zajęcia grupowe dla młodych dorosłych dzieci alkoholików

 • 29 listopada 2013
 • admin

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej z Warszawy organizuje zajęcia grupowe dla dorosłych dzieci alkoholików między 20. a 28. rokiem życia. Zajęcia rozpoczną się 8 stycznia 2014. Zapisy już trwają! Udział w nich jest bezpłatny. Oferta jest skierowana do wszystkich osób między 20. a 28. rokiem życia, które pochodzą z rodzin alkoholowych i mieszkają w Warszawie. Na …

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych

 • 25 listopada 2013
 • admin

W związku z końcem roku ruszyły konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie na rok 2014. Terminy składania ofert to 10 grudnia br. – 8 stycznia 2014 r. Do udziału w konkursach, oprócz organizacji pozarządowych, mogą zgłaszać się także podmioty wymienione w art. …

Konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień w Lublinie

 • 21 listopada 2013
 • admin

W dniach 25-26 listopada 2013 r. w Hotelu Rubikon w Lublinie odbędzie się konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnienia w województwie lubelskim. Organizatorem konferencji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Wydarzenie jest finansowane ze środków Budżetu Województwa Lubelskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ponadto każdy …

Forum profesjonalnej profilaktyki uzależnień już niebawem!

 • 7 listopada 2013
 • admin

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w forum profesjonalnej profilaktyki uzależnień, które odbędzie się w Hotelu Festival w Opolu w dniach 28-29 listopada 2013 r. Zgłoszenia należy przesyłać do 22 listopada 2013 r. Udział w dwudniowym forum jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy listopadowego forum poznają:   współczesne podejście do tematu przeciwdziałania uzależnieniom i propozycje …

Profilaktyka uzależnień na deskach teatru

 • 6 listopada 2013
 • admin

Sztuka teatralna z udziałem najmłodszych – tę drogę profilaktyki uzależnień wybrały dwa śląskie Stowarzyszenia (Civitas oraz Dar Serca). Obecnie, głównie w Dąbrowie Górniczej, realizowane są dwa osobne programy profilaktyczne, dzięki którym przedszkolaki i gimnazjaliści mają się nauczyć, jak chronić się przed uzależnieniami. Nacisk postawiono na zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych. W ramach projektów przedszkolaki wystawią …

.