Damskie picie: kieliszek zamiast bliskości

  • 20 marca 2013
  • admin

Współczesna kultura narzuca kobietom wiele sprzecznych wzorców. Próby sprostania im prowadzą do wewnętrznych konfliktów i długotrwałego stresu. Brak dobrych nawyków radzenia sobie z trudnymi emocjami zachęca do rozładowania napięć „na skróty”, a zmieniająca się obyczajowość przyzwala na sięganie po alkohol. Kobiety bardziej niż mężczyźni narażone są na współistnienie sprzecznych wzorców dotyczących płci, wynikające z przemian …

Alkohol szczególnie niebezpieczny dla kobiet

  • 13 marca 2013
  • admin

Alkohol może nie tylko trwale uszkodzić organizm, ale znacznie skrócić życie kobiety – to wyniki badania niemieckich naukowców, potwierdzone przez australijskich badaczy. Badania opisał „Sydney Morning Herald”. W badaniu niemieckich naukowców wzięło udział 149 kobiet uzależnionych od alkoholu. Analiza dowiodła, że alkoholiczki pięć razy częściej wcześniej umierają, niż ich niepijące rówieśniczki. Alkoholicy dwa razy szybciej, …

.