Międzynarodowa Konferencja dotycząca leczenia substytucyjnego

 • 13 maja 2014
 • Zuza

W dniach 15-17 maja br. we Wrocławiu odbędzie się II Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” pod hasłem „Od rozpoznania do leczenia w uzależnieniach”. Druga edycja wydarzenia będzie miała charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny.  Konferencja jest poświęcona różnym aspektom leczenia uzależnień od narkotyków, przede wszystkim od opiatów. Tematyka wykładów będzie dotyczyć kwestii związanych z farmakoterapią i …

Leczenie substytucyjne drogą do wyjścia z nałogu

 • 26 marca 2014
 • Zuza

Leczenie substytucyjne jest farmakologiczną metodą terapii uzależnienia od opioidów, która w połączeniu z opieką psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo wyleczenia. Jest to sposób kontrowersyjny ze względu na fakt, iż w leczeniu tym stosuje się… działające jak narkotyki leki opioidowe. Jednak zażywane w odpowiednich dawkach i pod kontrolą lekarza nie stwarzają one ryzyka ponownego uzależnienia, a często …

Heroina – problem moich bliskich?

 • 20 sierpnia 2013
 • admin

Wczesna diagnoza uzależnienia może uratować życie. Jednak co, jeśli nie mamy pewności, czy bliska nam osoba ma problem z narkotykami? Aby się tego dowiedzieć, proponujemy zapoznać się z objawami uzależnienia od opioidów. Każdy dzień to okazja, aby rzucić niszczący nałóg! Uzależnienie od narkotyków to choroba, która nie rozwija się w ciągu jednego dnia, lecz stopniowo …

Redukcja szkód, czyli pomoc bezwarunkowa

 • 2 sierpnia 2013
 • admin

„Uzależnienie jest jedyną chorobą, jaką znam, za której objawy chorzy są karani i wykluczani poza system pomocy. Osoby przyjmujące narkotyki, które nie są objęte terapią, nie otrzymują żadnego wsparcia, nie stosuje się strategii, które mogłyby chronić ich zdrowie i życie oraz polepszyć funkcjonowanie. Polski system pomocowy jest dysfunkcyjny, gdyż nie odpowiada na potrzeby tych, którym …

Leczenie narkomanii a priorytety, czyli na co idą pieniądze NFZ

 • 26 lipca 2013
 • admin
 • 1

„Polski model lecznictwa jest głęboko niezrównoważony. Skutki tego są poważne i w znacznym stopniu nieodwracalne. Wychowaliśmy społeczeństwo w bardzo szkodliwym przekonaniu, że tylko terapia izolacyjna jest właściwą formą terapii. Niedofinasowane, obłożone poradnie nie potrafią szybko reagować na początku narkotykowej drogi klienta, stąd ciągle powtarzany jest schemat dojrzewania pacjenta do terapii, zrzucania go na dno, by …

Heroina – najgroźniejszy zabójca

 • 28 maja 2013
 • admin
 • 2

Mimo że statystyki z ostatnich lat wykazują, że liczba nowych osób uzależnionych od heroiny zmalała, to narkotyk ten wciąż jest główną przyczyną uzależnień, wielu chorób i zgonów wśród tych, którzy po niego sięgają. W Europie uzależnieni od heroiny to aż 48 proc. wszystkich pacjentów leczonych z narkomanii. Od lat siedemdziesiątych XX w. używanie heroiny, szczególnie …

Heroina podstępem wciąga w uzależnienie

 • 19 marca 2013
 • admin

Heroina jest narkotykiem opiatowym, pochodną morfiny, czyli występującej naturalnie substancji odurzającej uzyskiwanej z owoców azjatyckiego maku lekarskiego. Narkotyk ten ma zwykle postać białego lub brunatnego proszku albo czarnej lepkiej substancji. Może być wstrzykiwany, wciągany przez nos bądź wdychany. Każda z tych metod prowadzi do uzależnienia i poważnych problemów zdrowotnych. Wpływ na mózg Heroina, gdy dociera …

.