Anonimowi Narkomani: więź, wsparcie, zdrowienie

  • 11 marca 2013
  • admin

Wzajemne wsparcie osób uzależnionych ma ogromną wartość w procesie zdrowienia. W terapii uzależnień ważną rolę odgrywają grupy samopomocy, dające swoim członkom nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także poczucie więzi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i życiowych.  Wspólnota Anonimowych Narkomanów (NA) stanowi najbardziej znaną i powszechnie dostępną formę wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadaniem …

Narkotyki zaburzają pracę mózgu

  • 11 marca 2013
  • admin
  • 1

Mózg pełni rolę działającego całą dobę centrum dowodzenia i kontroli organizmu. Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie jednej całości, ale w rzeczywistości jest złożony z wielu obszarów. Chociaż każdy z nich pełni odrębną funkcję, nawzajem się uzupełniają. Badania naukowe dowodzą, że zażywanie narkotyków poważnie zakłóca funkcjonowanie mózgu i wywołuje szereg negatywnych konsekwencji, często nieodwracalnych.   …

Konsekwencje narkomanii

  • 11 marca 2013
  • admin

Szkody wynikające z nałogowego zażywania narkotyków są odczuwalne nie tylko przez osobę uzależnioną, ale także przez jej najbliższe otoczenie. Wśród negatywnych skutków wywołanych narkomanią wymienia się zarówno szkody zdrowotne, np. infekcje, zatrucia organizmu, zakażenia bakteryjne i depresje, jak i społeczne, wśród nich m.in. osłabienie i rozpad więzi rodzinnych oraz konflikty z prawem.    Poniżej prezentujemy …

Narkotyki można wykryć!

  • 9 marca 2013
  • admin

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki, a wyczerpałeś już inne sposoby, aby zdiagnozować sytuację, możesz sprawdzić to za pomocą testu. W większości aptek dostępne są testy na obecność amfetaminy, kokainy, morfiny, THC (marihuany, haszyszu), które wykrywają narkotyki w moczu. Podstawowym materiałem biologicznym do oznaczania obecności substancji psychoaktywnych jest mocz. Diagnostyka laboratoryjna moczu pozwala wykazać czy …

.