XVIII Konferencja przeciw przemocy w rodzinie już wkrótce w Krakowie

 • 28 kwietnia 2014
 • Zuza

W dniach 26-28 maja br. w Krakowie odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest ona adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Tematem wiodącym konferencji …

O zdrowieniu osób uzależnionych od alkoholu już niebawem w Krakowie

 • 17 kwietnia 2014
 • Zuza

Nieodpłatna konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym” odbędzie się 26 maja br. w Krakowie. Program konferencji został podzielony na 3 bloki tematyczne dotyczące zdrowienia w terapii uzależnienia od alkoholu, czynników hamujących rozwój i zdrowienie oraz nowych propozycji w psychoterapii osób uzależnionych. Podczas wystąpień poruszone będą takie zagadnienia, jak: cele leczenia i zdrowienie …

Konferencja szkoleniowa w Zakopanem – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

 • 14 kwietnia 2014
 • Zuza

W dniach 9-11 czerwca br. w Zakopanem odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z …

Jak zrozumieć dziecko z FAS?

 • 23 października 2013
 • admin

7 listopada br. w Radomiu odbędzie się szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”. Uczestnicy warsztatów poznają potrzeby dzieci, które w okresie prenatalnym były narażone na działanie alkoholu, oraz dowiedzą się, jak się nimi opiekować i je wychowywać. Spotkanie organizuje radomskie Stowarzyszenie Słoneczny Dom we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w …

Już dziś ruszają opolskie Dni Trzeźwego Stylu Życia

 • 21 października 2013
 • admin

Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” zaprasza do udziału w Opolskich Dniach Trzeźwego Stylu Życia „Drogi Wyjścia”, które odbędą się w dniach 23 – 24 października 2013 roku. Udział w konferencji jest nieodpłatny. W programie znajdą się m.in. wykłady psychologów i specjalistów terapii uzależnień, które będą dotyczyć przede wszystkim profilaktyki uzależnień oraz metod pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. …

Monitoring funduszu korkowego – włącz się do akcji!

 • 15 października 2013
 • admin

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska rozpoczyna rekrutację do tegorocznej akcji obywatelskiego monitoringu funduszu korkowego. W jego ramach organizatorzy proponują bezpłatne szkolenia mające na celu przysposobienie obywateli do monitorowania, w jaki sposób gmina gospodaruje funduszem korkowym. Zapisy potrwają do 13 listopada. Fundusz korkowy, zwany także „kapslowym”, stanowią środki pozyskiwane od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Powinny być …

Dziecko a przemoc w rodzinie – już wkrótce szkolenie

 • 9 października 2013
 • admin

W dniach 21-22 listopada br. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy. Warsztaty organizuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Podczas warsztatów …

Profilaktyka FAS w Radomiu i okolicach

 • 31 lipca 2013
 • admin

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu w ramach projektu „Czy wiesz, że… pijąc w ciąży szkodzisz swojemu dziecku?” organizuje szereg działań edukacyjnych adresowanych głównie do kobiet. Wśród planowanych aktywności znajdują się warsztaty „Dopóki masz wybór”, podczas których zostanie omówiona tematyka Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS. Udział jest bezpłatny. Według badań GIS z 2012 roku aż 10,1 proc. …

Bezpłatne szkolenia o uzależnieniach dla lekarzy

 • 26 lipca 2013
 • admin

Główny Inspektorat Sanitarny organizuje dwudniowe bezpłatne szkolenia dla pracowników kadry medycznej w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Planowanych jest łącznie 10 szkoleń dla 1000 osób. Oferta szkoleń skierowana jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub posiadających  specjalizację z położnictwa, ginekologii, pediatrii, neonatologii, oraz do …

.