Uzależnienie od długów

 • 28 stycznia 2015
 • a.gora
 • 1

Długi są często konsekwencją uzależnienia, jednak sam problem zadłużenia jest dużo szerszy i często bywa wręcz postrzegany jako „uzależnienie od brania kredytów”. O tym, w jaki sposób można pomóc osobom zadłużonym, rozmawiamy z Romanem Pomianowskim, psychologiem i prezesem Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych.    Anna Góra: Jakie są statystki dotyczące zadłużenia Polaków? Roman Pomianowski: Statystyki są …

Jak pomóc osobom zadłużonym – bezpłatne warsztaty dla pracowników pomocy społecznej

 • 9 grudnia 2014
 • a.gora

Fundacja Inspiratornia we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych zaprasza na dwudniowe warsztaty skierowane do pracowników pomocy społecznej, komorników, kuratorów, windykatorów z woj. mazowieckiego. Szkolenia odbędą się w styczniu w Warszawie. Skala oraz dynamika problemu zadłużenia osobistego Polaków nakazuje traktować go w kategoriach poważnego zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa systemu bankowego – łączna kwota zaległych …

Uzależnienia czynnościowe – wakacyjne szkolenia dla studentów w Rzeszowie

 • 13 czerwca 2014
 • a.gora

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zaprasza studentów i absolwentów do udziału w programie „Uzależnienia behawioralne – szkolenia dla studentów”. Warsztaty odbędą się w czerwcu i lipcu br. w Rzeszowie. Udział w nich jest nieodpłatny. Szkolenie w formie warsztatów będzie dotyczyć tematyki uzależnień behawioralnych – od hazardu, komputera, Internetu, zakupów, pracy i seksu. Uczestnicy nabędą umiejętności …

Uzależnienia behawioralne – szkolenie w lubuskim

 • 4 czerwca 2014
 • Zuza

Towarzystwo Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry zaprasza na szkolenie realizowane w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, które odbędzie się w czerwcu w Gryżynie (woj. lubuskie).  Projekt jest skierowany do osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują się …

Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień w Warszawie

 • 2 czerwca 2014
 • Zuza

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają na nieodpłatne szkolenie pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które – od czerwca br. do października br. – odbędą się w Warszawie. Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych i lecznictwa odwykowego.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest praca na terenie województwa mazowieckiego. Celem szkolenia jest …

Wrocławskie szkolenie dla studentów z zakresu uzależnień behawioralnych

 • 28 maja 2014
 • Zuza

Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu zaprasza studentów kierunków społecznych do udziału w szkoleniu odbywającym się w ramach projektu „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Udział w programie jest nieodpłatny.  Projekt ma na celu wsparcie działań w obszarze profilaktyki uzależnień prowadzonych wśród dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych na terenie Dolnego Śląska. Podczas …

Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych dla terapeutów

 • 5 maja 2014
 • Zuza

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza terapeutów i lekarzy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym z zakresu uzależnień behawioralnych. Zjazdy szkoleniowe odbędą się w lipcu i wrześniu w Katowicach.  W szkoleniu „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” mogą wziąć udział specjaliści terapii uzależnień (także w trakcie certyfikacji), lekarze służby medycznej oraz realizatorzy programów profilaktycznych, którzy: mają …

Szkolenie dotyczące uzależnień czynnościowych w Toruniu

 • 15 kwietnia 2014
 • Zuza

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zaprasza na kolejne edycje szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Projekt jest skierowany do pedagogów oraz profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w programie jest bezpłatny. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki oraz terapii osób uzależnionych od hazardu i komputera. Uczestnicy …

Bezpłatne szkolenie dla studentów w zakresie uzależnień czynnościowych

 • 18 lutego 2014
 • Zuza

„Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne” to program stworzony przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN skierowany do studentów medycyny i innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia (psychologia, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna). Warsztaty odbędą się w czerwcu br. w Warszawie. Udział w nich jest bezpłatny. Uczestnicy warsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tematyki …

Profilaktyka uzależnień dzieci od Internetu i komputera – konferencja

 • 2 grudnia 2013
 • admin

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza na seminarium pt. „Dzieci w wirtualnym świecie – przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od Internetu i komputera”, które odbędzie się dnia 9 grudnia br. w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą ekspertki ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie związane z projektem Helpline.org.pl: psycholog Marta Wojtas, która od …

Szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych

 • 25 listopada 2013
 • admin

Stowarzyszenie Katolickie Ruch Antynarkotyczny KARAN organizuje szkolenie „Kompendium Wiedzy Profilaktycznej”, które odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia br. w Warszawie. Oferta skierowana jest do studentów kierunków medycznych oraz związanych z ochroną zdrowia (m.in. psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Program zajęć obejmuje 30 godzin dydaktycznych w formie wykładowo–warsztatowej. …

Uzależnienia behawioralne w lubuskim – nowe wyzwania

 • 13 listopada 2013
 • Zuza

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Joker” zaprasza do udziału w lubuskiej konferencji „Uzależnienia behawioralne – nowe wyzwania”, która odbędzie się 29 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja jest przeznaczona dla osób zainteresowanych podjęciem dyskusji na temat zagrożeń związanych z hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi w regionie, a także ma na celu zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań w zakresie zapobiegania …

Uzależnienia behawioralne i ich leczenie – szkolenie dla specjalistów

 • 28 października 2013
 • admin

Zielonogórski oddział Towarzystwa Rozwoju Rodziny zaprasza psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych i społecznych, specjalistów terapii uzależnień oraz osoby zatrudnione w obszarze pomocowym na czterodniowe szkolenie z zakresu uzależnień i  terapii uzależnień behawioralnych. Zajęcia realizowane są ze Śródków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada br. Szkolenie odbędzie się w dwa …

Trwa nabór na szkolenie dla terapeutów uzależnień

 • 8 października 2013
 • admin

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (nałogowego hazardu i pracoholizmu). Oferta skierowana jest do certyfikowanych terapeutów uzależnień oraz osób będących w trakcie procesu certyfikacji (KBPN lub PARPA). Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie należy nadesłać: wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową, która dostępna jest pod adresem http://www.bk-europe.pl/attachments/article/233/Ankieta%20zgloszeniowa.pdf ; kserokopię zaświadczenia …

.