Czy jesteś uzależniony od leków?

  • 12 marca 2013
  • admin

Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałaś/eś konieczność ograniczenia ilości przyjmowanych leków (nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)? Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat zbyt długiego czasu lub nadmiernej ilości przyjmowanych przez Ciebie leków (nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)? Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia lub …

.