Kryteria uzależnienia od hazardu ICD-10

  • 18 marca 2013
  • admin

Opierając się na kryteriach diagnostycznych zaproponowanych przez ICD-10 można przyjąć, że patologiczny hazard można rozpoznać wówczas, kiedy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność co najmniej trzech objawów z poniższej listy: silną potrzebę lub poczucie przymusu hazardowego grania; subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z hazardowym graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się …

Czy hazard stał się problemem?

  • 8 marca 2013
  • admin

Czy w związku z hazardowym graniem brakowało Pani/Panu kiedykolwiek czasu? Czy Pani/Pana rodzina czuła się kiedykolwiek nieszczęśliwa z powodu Pani/Pana grania? Czy hazardowe granie wpłynęło kiedykolwiek negatywnie na Pani/Pana reputację? Czy kiedykolwiek odczuwał/a Pan/i wyrzuty sumienia z powodu hazardowego grania? Czy kiedykolwiek uciekał/a się Pan/i do hazardowego grania w celu zdobycia pieniędzy potrzebnych do spłacenia …

Test CAGE

  • 3 marca 2013
  • admin

Czy zdarzały się w Pani/Pana życiu takie okresy, kiedy odczuwał Pan/i konieczność ograniczenia swojego grania? Czy zdarzało się, że różne osoby z otoczenia denerwowały Panią/Pana uwagami na temat Pani/Pana grania? Czy zdarzało się, że odczuwał/a Pan/i wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego grania? Czy zdarzało się Pani/Panu, że rano po przebudzeniu pierwsza myśl dotyczyła …

.