Anonimowi Narkomani: więź, wsparcie, zdrowienie

  • 11 marca 2013
  • admin

Wzajemne wsparcie osób uzależnionych ma ogromną wartość w procesie zdrowienia. W terapii uzależnień ważną rolę odgrywają grupy samopomocy, dające swoim członkom nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także poczucie więzi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i życiowych.  Wspólnota Anonimowych Narkomanów (NA) stanowi najbardziej znaną i powszechnie dostępną formę wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadaniem …

.