Najczęstsze problemy napotykane podczas leczenia uzależnień

  • 19 listopada 2014
  • a.gora

Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi nie przebiega według ustalonego z góry szablonu. Każdy pacjent jest inny, stąd i różnego rodzaju problemy napotykane podczas terapii.  Najczęstszą trudnością jest brak motywacji pacjenta do podjęcia leczenia, a co za tym idzie, brak gotowości do porzucenia nałogu i ciągłe zaprzeczanie chorobie. – Pacjent nie chce pozostawić picia alkoholu,  ponieważ …

Redukcja szkód po polsku

  • 26 sierpnia 2013
  • admin

W ciągu ostatnich kilku lat na polskiej scenie narkotykowej wiele się zmieniło. Z jednej strony coraz więcej nowych nieznanych substancji, z drugiej coraz trudniejszy dostęp do znanych „tradycyjnych” narkotyków. Osoby uzależnione funkcjonują inaczej niż kiedyś i w związku z tym potrzebują też innego rodzaju pomocy. Według autorów raportu Fundacji Redukcji Szkód, aby spełnić najpilniejsze potrzeby …

Terapia i zdrowienie narkomana

  • 13 marca 2013
  • admin

Uzależnienie od narkotyków nie musi być wyrokiem na całe życie. Podobnie jak inne choroby przewlekłe – można je leczyć. Liczne odkrycia w nauce doprowadziły do ogromnych postępów w zakresie terapii osób, które wpadły w sidła nałogu. Kiedy uzależnieni zaczynają leczenie, ich życie najczęściej jest całkowicie zdominowane przez narkotyki. Ciągły stan odurzenia i przymus zdobycia substancji …

Anonimowi Narkomani: więź, wsparcie, zdrowienie

  • 11 marca 2013
  • admin

Wzajemne wsparcie osób uzależnionych ma ogromną wartość w procesie zdrowienia. W terapii uzależnień ważną rolę odgrywają grupy samopomocy, dające swoim członkom nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także poczucie więzi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i życiowych.  Wspólnota Anonimowych Narkomanów (NA) stanowi najbardziej znaną i powszechnie dostępną formę wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadaniem …

.