Menu

„Miasto wciąga” po raz drugi – narkotyki w klubach

„Miasto wciąga” po raz drugi – narkotyki w klubach

Z inicjatywy Fundacji Inspiratornia w Trójmieście ruszyła akcja profilaktyczna „Miasto wciąga”, poświęcona problemowi narkotyków w klubach. Jest ona kontynuacją zeszłorocznych działań przeprowadzanych w Warszawie. W tym roku w ramach przedsięwzięcia udzielane są informacje o tym, jak reagować jeśli goście klubu posiadają lub handlują narkotykami. Przygotowano także poradnik zawierający przydatne wskazówki, które warto stosować w codziennej pracy, będąc szefem dyskoteki czy klubu.

Zeszłoroczna akcja przeprowadzona w Warszawie pod hasłem „Miasto wciąga” ujawniła, z jakimi trudnościami zmagają się właściciele klubów. - To właśnie po poprzedniej akcji wiemy, że pomimo zakazów wyszczególnionych w regulaminach klubów, goście - uczestnicy zabawy - wnoszą narkotyki i używają ich na terenie klubu. Tymczasem pracownicy i właściciele najczęściej nic o tym nie wiedzą lub nie potrafią właściwie zareagować na problem. - mówi Maja Ruszpel, pomysłodawczyni akcji i współautorka poradnika. – To problematyczne dla gospodarzy klubów, dlatego też przygotowaliśmy dla nich specjalny przewodnik poświęcony temu, jak postępować, kiedy są np. świadkami używania narkotyków lub na terenie ich klubu dochodzi do handlu nimi. – dodaje.

Autorkami poradnika są Maja Ruszpel i Agnieszka Sieniawska z Fundacji Inspiratornia, które od lat działają w obszarze profilaktyki i prawa narkotykowego. Informator zawiera spis dobrych praktyk dotyczących reagowania na trudne sytuacje związane z posiadaniem i handlem narkotykami. Duży nacisk położono również na opisanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy ktoś jest pod wpływem narkotyków lub źle się poczuł po ich zażyciu, oraz instrukcje związane z tym, co należy wówczas robić. - Choć narkotyki w Polsce są nielegalne, to goście klubu, którzy ich używają, z punktu widzenia prawa nie są przestępcami.komentuje Agnieszka Sieniawska. - Warto o tym pamiętać. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, które źle się poczuły pod wpływem narkotyków, gdyż ich złe samopoczucie lub nawet zagrożenie zdrowia może zostać niezauważone przez osoby im towarzyszące i innych gości klubu. W takich sytuacjach, zgodnie z regulacjami prawnymi, odpowiedzialność leży po stronie właściciela lub kierownika klubu. - tłumaczy.

 Zasady bezpiecznej zabawy - poradnik Fundacji Inspiratornia dla menadżerów klubów 

1. Co zrobić, jeśli wiem, że na terenie mojego klubu ktoś posiada lub sprzedaje narkotyki?

Posiadanie narkotyków w Polsce jest przestępstwem. Zgodnie z art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, właściciel klubu lub menadżer zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich organów o tym, że ktoś na terenie klubu sprzedaje lub udziela narkotyków. Jeśli tego nie zrobi - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Pozostałe osoby – goście i pracownicy klubu – nie mają takiego obowiązku.

Co do posiadania przez kogoś narkotyków wyłącznie na własny użytek: zgodnie z art. 304 kpk, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Warto jednak pamiętać, że jest to głównie obowiązek natury moralnej, który - niewypełniony - nie jest zagrożony żadną sankcją przewidzianą w prawie.

 2. Czy powinienem reagować wiedząc o tym, że gość przebywający w moim klubie jest właśnie pod wpływem narkotyków?

Pamiętaj, że choć osoba posiadająca narkotyki jest z punktu widzenia prawa polskiego przestępcą, tak osoba ich nieposiadająca, a będąca pod wypływem narkotyków, przestępcą nie jest. Nawet, jeśli wiesz z pewnością, że ktoś narkotyków użył, nie jesteś zobowiązany zawiadamiać policji o tym fakcie.

 3. Czy zachodzi prawdopodobieństwo, że użycie narkotyku może zagrażać życiu lub zdrowiu?

Tak, zawsze jest takie niebezpieczeństwo. Narkotyki są substancjami nielegalnymi, w związku z czym ich zawartość nie podlega żadnej kontroli. Nigdy nie wiadomo, zatem, co – jaką substancje, z jakimi domieszkami i o jakim składzie – zażyła dana osoba.

Ponadto, każdy człowiek ma inną wrażliwość na daną substancję. Stąd też ta sama dawka tego samego narkotyku może na dwie różne osoby zadziałać skrajnie inaczej. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że któryś z gości Twojego klubu pod wpływem narkotyków poczuje się źle.


Skomentuj
powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl