Menu
Baza ośrodków terapeutycznych

Profilaktyka narkomanii – program FreD

 Według danych KBPN ponad 87 proc. młodych osób w wieku 15-16 lat ma już za sobą inicjację alkoholową, a ponad 24 proc. z nich próbowało także marihuany. Wśród młodzieży w wieku 17-18 lat odsetki te są jeszcze wyższe – aż ponad 37 proc. ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz w swoim życiu paliło trawkę. 10 proc.…

Leczenie substytucyjne drogą do wyjścia z nałogu

Leczenie substytucyjne jest farmakologiczną metodą terapii uzależnienia od opioidów, która w połączeniu z opieką psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo wyleczenia. Jest to sposób kontrowersyjny ze względu na fakt, iż w leczeniu tym stosuje się… działające jak narkotyki leki opioidowe. Jednak zażywane w odpowiednich dawkach i pod kontrolą lekarza nie stwarzają one ryzyka ponownego uzależnienia, a często…

Punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących z narkotykami

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA zaprasza wszystkie osoby uwikłane w narkotyki do punktu konsultacyjnego działającego w Prudniku. Oferta realizowana jest w ramach Programu Profilaktycznego „Trzeźwość jest wyborem, nie przymusem 2013” i obejmuje m.in. darmowe konsultacje z psychiatrą oraz terapeutą uzależnień, a także spotkania grupowe.  

Bezpłatna pomoc dla dzieci zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców

Z inicjatywy Centrum Ingenium w Warszawie ruszają grupy pomocowe dla dzieci zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców. W ofercie znajdują się: grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, które eksperymentują z używkami, grupa wsparcia dla ich rodziców oraz skierowany do rodziców i dzieci Program Wspierania Rodziny. Aktualnie trwają zapisy na poszczególne rodzaje zajęć. Udział w nich jest bezpłatny!

Rzucić czy ograniczyć marihuanę? Candis daje wybór!

„Odbiorcy programu Candis sami mówią, że jest to dla nich nowe i bardzo ciekawe podejście, ponieważ o marihuanie i jej paleniu mogą wreszcie swobodnie porozmawiać. Są zaciekawieni, ponieważ tworzymy atmosferę, w której czują, że zajmują się czymś, o czym naprawdę bardzo dużo wiedzą i sami mogą dochodzić do zrozumienia swoich zachowań, trudności i motywacji. Bo…

Pomagamy odzyskać tożsamość

Artykuł sponsorowany

Bez względu na czasy, w jakich żyjemy, bez względu na zajmowaną pozycję społeczną, nas, naszych bliskich, może dotknąć uzależnienie. Alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu, pracy czy zakupów to bardzo demokratyczne choroby. Z obserwacji Sławomira Wolniaka, lekarza specjalisty psychiatry, ordynatora Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu w woj. łódzkim, wynika, że argumentacja o potrzebie…

Rodzinny „Powrót z U”

Od 27 lat Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” pomaga osobom uzależnionym oraz ich bliskim uwolnić się z narkotykowej matni. Pierwsze trzy lata działalności TRiPDU były tak owocne, że z lokalnej warszawskiej inicjatywy Towarzystwo zamieniło się w organizację o zasięgu ogólnopolskim. Telefon Zaufania, konsultacje, terapia dla rodzin i młodzieży, profilaktyka szkolna –…

"Moje leczenie, mój wybór"

Każdy krok w kierunku abstynencji i leczenia uzależnienia od heroiny jest dobry. Mimo że najwięcej zależy od pacjenta, to wybór odpowiedniej formy leczenia jest równie istotny. Warto zatem zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, dopasowując swoją decyzję do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Badania wykazują bowiem, że większość osób uzależnionych próbuje wielu metod zanim znajdzie tę optymalną,…
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl