Menu

Zażywanie metamfetaminy w ciąży może zaburzać rozwój dziecka

Trwają badania mające określić, czy zażywanie metamfetaminy w czasie ciąży wpływa na dalszy rozwój dziecka. Amerykańscy naukowcy zaangażowali grupę opiekunów nauczania przedszkolnego, których zadaniem było określenie niepokojących zachowań wśród dzieci wystawionych na działanie tego narkotyku w okresie prenatalnym. Jak się okazało, wśród trzy- i pięciolatków z tej grupy wystąpiły wzmożona chwiejność emocjonalna oraz stany lękowe…

Zażywanie konopi wpływa na iloraz inteligencji

Regularne zażywanie konopi indyjskich ma wpływ na spadek ilorazu inteligencji – potwierdzają to 25-letnie badania wspierane przez amerykański Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków (NIDA). Badani, którzy przed ukończeniem 18. roku życia byli regularnymi użytkownikami konopi indyjskich, odnotowali regres poziomu IQ, w zależności od tego, jak długo je spożywali.

Narkotyki „w promocji z dostawą do domu”

Designer Drugs, Research Chemicals - te profesjonalnie i tajemniczo brzmiące nazwy określają substancje, które dopiero co wyszły spod ręki chemików. Jednak tych „chemików” spokojnie można nazwać producentami narkotyków, ponieważ DD i RC to tzw. dopalacze, które działaniem imitują „tradycyjne” narkotyki, a ich zażywanie powoduje niebezpieczne dla zdrowia skutki. Liczba zatruć rośnie, handel w sieci kwitnie,…

„Więzienie za skręta”

Statystyki pokazują, że przestępstwa narkotykowe popełniane w Polsce dotyczą przede wszystkim… użytkowników marihuany. Ponadto, zazwyczaj w ich przypadku chodzi o ilości sugerujące przeznaczenie na użytek własny. Chcąc dociec, dlaczego tak jest, Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych postanowiło przeanalizować 97 losowo wybranych przestępstw z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i sprawdzić, jak Policja i prokuratorzy wywiązują się ze swoich obowiązków i czy zatrzymani korzystają ze swoich praw.

Polska polityka narkotykowa pod lupą

W Polsce lecznictwo odwykowe i polityka narkotykowa nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że terapie stacjonarne nie przynoszą oczekiwanych efektów, a do więzień trafia coraz mniej dilerów, a coraz więcej użytkowników narkotyków. Statystyki spożycia wszystkich substancji psychoaktywnych idą w górę i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się zmienić przy obecnym kształcie prawa. W związku z tym powstał Raport Rzecznika Praw…

Leki bez recepty groźniejsze od narkotyków

Wielu z nas w okolicznościach przeziębienia lub kataru wybiera najprostszą drogę - idzie do apteki i kupuje to, co bez recepty można tam dostać. Ufamy, że produkty na aptecznych półkach nie są szkodliwe, a na pewno są bezpieczne. Tymczasem okazuje się, że niektóre z tych niepozornych tabletek na katar zawierają substancje, które są groźniejsze od…

Redukcja szkód, czyli pomoc bezwarunkowa

„Uzależnienie jest jedyną chorobą, jaką znam, za której objawy chorzy są karani i wykluczani poza system pomocy. Osoby przyjmujące narkotyki, które nie są objęte terapią, nie otrzymują żadnego wsparcia, nie stosuje się strategii, które mogłyby chronić ich zdrowie i życie oraz polepszyć funkcjonowanie. Polski system pomocowy jest dysfunkcyjny, gdyż nie odpowiada na potrzeby tych, którym…

Leczenie narkomanii a priorytety, czyli na co idą pieniądze NFZ

„Polski model lecznictwa jest głęboko niezrównoważony. Skutki tego są poważne i w znacznym stopniu nieodwracalne. Wychowaliśmy społeczeństwo w bardzo szkodliwym przekonaniu, że tylko terapia izolacyjna jest właściwą formą terapii. Niedofinasowane, obłożone poradnie nie potrafią szybko reagować na początku narkotykowej drogi klienta, stąd ciągle powtarzany jest schemat dojrzewania pacjenta do terapii, zrzucania go na dno, by…
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl