Menu

Narkotyki można wykryć!

Narkotyki można wykryć!

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki, a wyczerpałeś już inne sposoby, aby zdiagnozować sytuację, możesz sprawdzić to za pomocą testu. W większości aptek dostępne są testy na obecność amfetaminy, kokainy, morfiny, THC (marihuany, haszyszu), które wykrywają narkotyki w moczu.

Podstawowym materiałem biologicznym do oznaczania obecności substancji psychoaktywnych jest mocz. Diagnostyka laboratoryjna moczu pozwala wykazać czy i jakie substancje były przyjmowane oraz oznaczyć ich stężenie. Do tego celu używana jest również ślina i włosy, a w uzasadnionych przypadkach – również krew.

Pacjent powinien być poinformowany o potrzebie wykonania badania na obecność narkotyków w moczu i wyrazić na to zgodę. W procedurze pobierania moczu w celu wykonania diagnostyki laboratoryjnej powinien uczestniczyć pracownik medyczny lub członek rodziny (tej samej płci co badany), co zabezpieczy przed możliwością podmienienia próbki moczu. Badanego należy poinformować o wyniku testu i konsekwencjach z tego wynikających.

Najczęściej stosowane są testy skiringowe (przesiewowe), a wśród nich testy paskowe oparte na metodach immunochromatograficznych. Identyfikują one określone substancje psychoaktywne bez oznaczenia stężenia substancji w badanym moczu. Testy paskowe są ogólnodostępne w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz w części placówek leczniczych dla osób stosujących narkotyki.

Średni czas wykrywania substancji psychoaktywnej w moczu:

 • amfetamina (2 - 4 dni)
 • konopie (2 - 7 dni; przy przewlekłym używaniu do 6 miesięcy)
 • ekstasy (2 -4 dni)
 • heroina (2 - 3 - 5 dni)
 • kokaina (2 - 3 dni)
 • metadon (7 - 8 - 10 dni)


Zanim kupisz i zrobisz test powinieneś wiedzieć:

 • ile czasu upłynęło od ewentualnego zażycia narkotyku,
 • czy to na pewno mocz osoby badanej,
 • dobrze także wiedzieć, jaki narkotyk może wchodzić w grę.


Kiedy test może być przydatny?

 • gdy dziecko zaprzecza, a masz podstawy sądzić, że jednak zażywa narkotyki,
 • gdy dziecko przestało używać narkotyków - dla kontroli utrzymania abstynencji.

Test odpowie na pytanie, czy dziecko zażyło dany narkotyk w okresie tzw. "czułości testu" poprzedzającym badanie, jednak nie da ci odpowiedzi na pytania: czy ktoś jest uzależniony, jak często bierze i jak dużo danego narkotyku zażył.


Na podstawie kbpn.gov.pl opracowała DB
fot. iStock

powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl