Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

OLZA - Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych