Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień