Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza na seminarium pt. „Dzieci w wirtualnym świecie – przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od Internetu i komputera”, które odbędzie się dnia 9 grudnia br. w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie poprowadzą ekspertki ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie związane z projektem Helpline.org.pl: psycholog Marta Wojtas, która od 10 lat zajmuje się pomocą psychologiczną i interwencją na rzecz dzieci-ofiar przestępstw, oraz kryminolog Agnieszka Nawarenko, kształcącą się w szkole psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji.

Na seminarium zostaną omówione takie tematy, jak: przyczyny korzystania z Internetu przez dzieci, zaspokajanie potrzeb w sieci, objawy nadużywania Internetu i komputera. Szczególnie ważnymi zagadnieniami konferencji będą: rozmowa z dzieckiem, które przejawia uzależnienie od Internetu, oraz porady dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci. W trakcie wykładu zostaną opisane wybrane przypadki uzależnienia od Internetu i komputera zgłaszane do Helpline.org.pl.

Konferencja odbędzie się dnia 9 grudnia br. przy ul. Mazowieckiej 12/25 w godzinach 16.00-18.00. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 5 grudnia pod numerem telefonu: (22) 826 88 62 lub na adres e-mail: mazowiecka@fdn.pl. W seminarium będą mogły wziąć udział jedynie te osoby, które potwierdzą swój udział.

Opracowano na podstawie informacji Fundacji Dzieci Niczyje
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *