Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus po miesięcznej wakacyjnej przerwie znów jest otwarte. Osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny mogą tam otrzymać bezpłatną pomoc. W Klubie prowadzone są zajęcia grupowe oparte na działaniach behawioralno-poznawczych.

Klub ,,Krokus” został założony w 1980 r. z myślą o osobach uzależnionych od alkoholu i ich rodzinach. Oferuje przede wszystkim wsparcie w odbudowywaniu funkcji społecznych i rodzinnych. W 1990 r. Klub został nagrodzony przez miesięcznik ,,Problemy Alkoholizmu” za najlepiej działający Klub Abstynencki w Polsce. To właśnie tu, przy udziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były realizowane pierwsze w Polsce  programy Zapobiegania Przemocy w Rodzinie. Powstała także grupa dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, motywowanie ich do podjęcia leczenia oraz do udziału w grupach samopomocowych. Ponadto, prowadzone są spotkania edukacyjno-motywacyjne. Obecnie do Klubu należy 56 osób oraz kilka osób niezrzeszonych korzystających z udziału w spotkaniach rehabilitacyjnych. Jak wskazuje Stowarzyszenie, jego członkowie osiągają długoletnią abstynencję – średnia to 8 lat. Klub uczestniczy też w realizacji Dzielnicowych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiada także kadrę certyfikowanych specjalistów.

Klub „Krokus” znajduje się na warszawskiej Ochocie przy ul. Sękocińskiej 10. W sierpniu Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00, od września – w te same dni tygodnia – w godz. 12.00-20.00. Ponadto we wrześniowe soboty odbywać się będą spotkania rodzinne.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia Abstynenckiego Krokus  
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *