Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na dwudniowe interdyscyplinarne sympozjum „Przebaczenie a dar życia”, które odbędzie się 29-30 marca br. w Warszawie. 

W ramach konferencji odbędą się wykłady, seminaria i debaty poświęcone głównie profilaktyce uzależnień oraz pomocy w przebaczaniu osobom, które przeżyły w przeszłości traumatyczne zdarzenia, szczególnie w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu. Pierwszy dzień sympozjum obejmie otwarte wykłady z zakresu profilaktyki oraz pomocy w przebaczaniu dla osób z traumą, zaś drugiego dnia planowane są seminaria i debaty – wśród tematów znajdują się m.in. „Przebaczenie w rodzinie z problemem alkoholowym” oraz „Przebaczenie w uzależnieniach”.

Sympozjum odbędzie się 29 i 30 marca br. w Auli Shumana na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Wóycickiego 1/3). Wszystkie wykłady są otwarte, natomiast liczba miejsc na seminaria – ograniczona. Udział w sympozjum jest bezpłatny dla studentów i doktorantów. Pozostałych uczestników obejmuje opłata organizacyjna w wysokości 20 zł.

Program konferencji: http://www.wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/PRZEBACZENIE%202014_1.pdf

Zapisy na sympozjum: http://net-ankiety.pl/ankieta.php?id=vczyjcj7v7pzj7uzvvz1vfv2

Opracowano na podstawie informacji SPRIiPU, UKSW

fot. materiały redakcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *