Nieodpłatna konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym” odbędzie się 26 maja br. w Krakowie.

Program konferencji został podzielony na 3 bloki tematyczne dotyczące zdrowienia w terapii uzależnienia od alkoholu, czynników hamujących rozwój i zdrowienie oraz nowych propozycji w psychoterapii osób uzależnionych. Podczas wystąpień poruszone będą takie zagadnienia, jak: cele leczenia i zdrowienie osób uzależnionych, czynniki rozwoju uzależnienia w wieku dorastania, zaburzenia osobowości i zachowania ryzykowne wśród uzależnionych oraz nowe wyzwania dla systemu leczenia osób uzależnionych. Szczegółowy program konferencji można pobrać tutaj.

Konferencja odbędzie się 26 maja br., w godz. 8.30 – 15.10 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 3–4 . Udział w niej jest nieodpłatny.

W celu potwierdzenia obecności należy skontaktować się z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie drogą e-mailową (profilaktyka3@mcpu.krakow.pl) lub telefoniczną: (12) 411 41 21 wew. 203.

Partnerem wydarzenia jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opracowano na podstawie informacji PARPA

fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *