Osoby uzależnione oraz ich bliscy do końca roku mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. Porady udzielane są osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej od kwietnia br. rozpoczęło realizację projektu pn. „Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej”. W ramach projektu udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Można również skorzystać z pomocy przy sporządzaniu pism, rzecznictwa i mediacji.

Porady bezpośrednie udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Centrum, przy ul. Związku Jaszczurczego 17 lok. 101, telefonicznie pod numerem telefonu: (55) 642 44 25 lub drogą e-mailową esas_1@wp.pl. Porad prawnych udziela aplikant radcowski Maciej Rzepa, porad psychologicznych – psycholog Waldemar Czerski.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, uzależnionych lub współuzależnionych, a także będących ofiarami przemocy domowej i trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia br.

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta w Elblągu.

Oprac. na podst. informacji ECMiAS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *