1 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka, został ustanowiony w Polsce również Dniem bez Alkoholu – w tym dniu wzywa się Polaków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na fakt, że w ostatnich latach w Polsce obserwuje się ponowny wzrost spożycia napojów alkoholowych. 

 

Europa jest kontynentem, gdzie spożycie alkoholu przypadające na jednego mieszkańca jest najwyższe na świecie, a niektóre z jej krajów posiadają szczególnie wysokie wskaźniki konsumpcji. Analiza trendów pokazuje, że w ciągu ostatnich 5 lat statystyki w tym regionie, a także w Afryce i Ameryce, nie uległy zmianie, wzrost zaś odnotowano w Azji Południowo-Wschodniej i zachodnich regionach Pacyfiku.

Jak podaje najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia, w 2012 roku spożycie alkoholu spowodowało zgon 3,3 mln osób na całym świecie. Picie alkoholu nie tylko może prowadzić do uzależnienia, ale także zwiększa ryzyko zachorowania na ponad 200 chorób, w tym marskość wątroby i niektóre nowotwory. Zauważono również, że szkodliwe spożycie alkoholu zwiększa podatność na choroby zakaźne, takie jak gruźlica i zapalenie płuc. W „Globalnym raporcie na temat alkoholu i zdrowia 2014” zawarto także statystyki konsumpcji alkoholu w 194 państwach członkowskich WHO, jak również jej wpływu na obszar zdrowia publicznego.

W Polsce wskaźniki te przekraczają 10 litrów na osobę, co oznacza powrót do poziomu z 1980 roku, kiedy to spożycie alkoholu było najwyższe w ciągu 50 lat. W przeliczeniu na osoby pijące wskaźniki te wynoszą średnio aż 24,2 l na osobę, odpowiednio: 31,5 l w przypadku mężczyzn i 14 l w odniesieniu do kobiet. Na polskich stołach króluje piwo – jego spożycie stanowi 55 proc. ogółu spożycia napojów alkoholowych w przeliczeniu na ilość czystego spirytusu. Dalej są mocne wyroby alkoholowe (39%) oraz wino (9%).

Ilość abstynentów w Polsce szacowana jest na ok. 27,3 proc., w tym 15,8 proc. to mężczyźni, a 37,8 proc. – kobiety. Z kolei liczba osób uzależnionych od alkoholu w naszym kraju wynosi 7,7 proc. wśród mężczyzn (14,5% pije szkodliwie) oraz 1,4 proc. wśród kobiet (szkodliwe picie – 2,6%). Ryzykownie pije zaś 16 proc. mężczyzn i 2,1 proc. kobiet spożywających alkohol.

Powinno się podjąć kolejne kroki w celu ochrony ludności przed negatywnym wpływem spożycia alkoholu na zdrowie. – mówi dr Oleg Chestnov, asystent dyrektora generalnego ds. Chorób Niezakaźnych i Zdrowia Psychicznego WHO. – Raport wyraźnie pokazuje, że wiele jeszcze jest do zrobienia, jeśli chodzi o zmniejszenie skutków szkodliwego picia.

Ponadto raport wskazuje na potrzebę zaangażowania społeczności w zredukowanie szkodliwego picia. Przeciętnie na świecie 1 osoba w wieku powyżej 15 lat wypija 6,2 litrów czystego alkoholu rocznie. Jednak mniej niż połowa ludności (38,3%) pije alkohol, więc w rzeczywistości oznacza to, że ci, którzy piją, spożywają średnio 17 l czystego spirytusu rocznie.

Raport wskazuje również na fakt, że na całym świecie większy odsetek zgonów wśród mężczyzn niż wśród kobiet związanych jest ze spożyciem alkoholu (7,6% zgonów mężczyzn i 4% zgonów kobiet), choć istnieją dowody na to, że kobiety mogą być bardziej narażone na negatywne skutki zdrowotne związane z piciem alkoholu. Ponadto, autorzy zwracają uwagę na stały wzrost spożycia alkoholu wśród pań.

W Polsce na marskość wątroby umiera 28,8  mężczyzn oraz 10,4  kobiet na każde 100 000 dorosłych osób. Zaś wypadki drogowe związane ze spożyciem alkoholu doprowadzają do śmierci w 22,5 na 100 000 przypadków u mężczyzn oraz 4,9 u kobiet.

Ze względu na szczególną wymowę obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka w Polsce – na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 24 maja 2006 roku – ustanowiono tę datę Dniem bez Alkoholu. Tego dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu. Posłowie wzywają także wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym dniu od picia napojów alkoholowych i koncentracji na potrzebach najmłodszych.

Oprac. AG

Źródła:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca dniem bez alkoholu http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=D0B1EDBCC94812D3D81997B426A5E835?id=WMP20060360390&type=2

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/alcohol-related-deaths-prevention/en/

http://www.who.int/entity/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_2.pdf

Fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *