W Europie spożycie alkoholu jest największe, a w niektórych krajach naszego kontynentu przewyższa ponad dwukrotnie średnią światową. Alkohol powoduje wiele różnych rodzajów nowotworów, w tym raka jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, odbytu i piersi. 29 maja 2013 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem odbyła się międzynarodowa konferencja w Dublinie, podczas której eksperci z obszaru zdrowia zwracali uwagę na zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami nowotworowymi.

 

Aż 10 proc. przypadków zachorowalności na raka wśród mężczyzn i 3 proc. wśród kobiet jest związanych z konsumpcją alkoholu. Substancja ta należy do grupy 4 głównych czynników ryzyka zachorowania na choroby niezakaźne (w tym nowotwory, które dotykają co trzeciego Europejczyka) i choroby sercowo-naczyniowe. Zależność między konsumpcją alkoholu a zapadalnością na choroby nowotworowe wykazano po raz pierwszy w roku 1987, a mimo to 25 lat później zaledwie 36 proc. Europejczyków jest przekonanych o istnieniu takiego związku. Raport Eurobarometru z 2010 r. pokazuje, że co piąty Europejczyk nie wierzy, że istnieje zależność między spożywaniem alkoholu a rakiem.

Konsumenci w Europie spożywają średnio 30 g alkoholu dziennie, co aż 600 razy przekracza dawkę zalecaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w przypadku substancji kancerogennych zawartych w jedzeniu i napojach – mówi Profesor Peter Anderson. Podkreślił on również, że jeśli chodzi o raka, nie ma takiej dawki spożywanego alkoholu, która byłaby bezpieczna. Z tego względu etykiety na butelkach i puszkach napojów alkoholowych powinny obowiązkowo zawierać informację, że alkohol powoduje raka.

Mariann Skar, Sekretarz Generalny Eurocare, dodała, że wszyscy mamy prawo wiedzieć nie tylko, co znajduje się w pitych przez nas napojach, ale również to jakie negatywne skutki dla naszego zdrowia powoduje ich konsumpcja.

Dr Peter Rice, przewodniczący SHAAP, zwrócił uwagę, że najbardziej niepokojące trendy dotyczące długookresowych szkód zdrowotnych związanych z alkoholem pojawiają się w grupie osób w wieku średnim i starszych. Jednym z nich jest wzrost odsetka przypadków zachorowań na nowotwory związane z konsumpcją alkoholu w tej grupie wiekowej. Zdaniem dr Rice’a należy zadbać o większą świadomość na temat zależności między spożywaniem alkoholu a zachorowalnością na raka wśród specjalistów zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych. Również społeczeństwo powinno być szerzej informowane o tym problemie.

Opracowano na podstawie informacji PARPA
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *