Nikt nagle nie staje się alkoholikiem – proces uzależniania się od alkoholu ma swoją dynamikę i przebiega etapami (fazami). Podobnie zdrowienie nie następuje niespodziewanie. Jest to długotrwały proces, który niekiedy toczy się latami. Ile trwa powrót do zdrowia w przypadku alkoholizmu? Poniżej przedstawiamy kilka koncepcji. 

Jak podaje Bohdan T. Woronowicz w swojej książce pt. „Na zdrowie!”, Vernon Johnson wyodrębnia cztery etapy na drodze ku zdrowieniu z alkoholizmu:

 • etap pierwszy: uświadomienia sobie swojego stanu,
 • etap drugi: uległości (przyjęcie do wiadomości realiów na temat choroby),
 • etap trzeci: akceptacji choroby i przejęcia odpowiedzialności za powrót do zdrowia,
 • etap czwarty: poddania się (alkoholowi, chorobie, terapeutom).

Rozwojowy model powrotu do zdrowia, wg Stefanii Brown, również obejmuje cztery fazy zdrowienia:

 • faza pierwsza picia (zakończona „sięgnięciem dna” lub poddaniem się),
 • faza druga przejściowa (wahania między „jestem alkoholikiem” a „nie jestem alkoholikiem”),
 • faza trzecia – wczesnego powrotu do zdrowia (akceptacja „jestem alkoholikiem”),
 • faza czwarta ­ustawicznego trzeźwienia (utrwalanie zachowań abstynenckich, doskonalenie  rozwoju emocjonalnego, duchowego i relacji z innymi ludźmi).

Jak zaznacza Bohdan T. Woronowicz, w ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę na zależność między zmianami biochemicznymi w mózgu a przebiegiem procesu zdrowienia, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy leczenia. W procesie tym umownie wyodrębniono pięć faz:

 • fazę odwrotu (015 dzień) – spadek nastroju i aktywności, rozdrażnienie i niepokój;
 • fazę miesiąca miodowego (16 – 45 dzień) – poprawa nastroju, wzrost aktywności, optymizm, racjonalne myślenie;
 • fazę muru (46 – 120 dzień) – poczucie ogólnego dyskomfortu fizycznego i psychicznego, spadek nastroju i aktywności, trudności w koncentracji, itp.;

W dwóch kolejnych fazach, tj. fazie przystosowania (4 – 6 m-c) i fazie rozwiązań (6 – 12 m-c), ujawniają się problemy „przykrywane” dotychczas przez alkohol, a dominującym uczuciem jest często znudzenie swoim funkcjonowaniem „na trzeźwo”.

Z kolei zgodnie z programem Anonimowych Alkoholików droga do zdrowia zakłada przejście trzech etapów: świadomości, akceptacji, działania (slogan AA: Awareness, Acceptance and Action). Alkoholik musi zatem najpierw uświadomić sobie, że jest chory, później zaakceptować ten fakt i dopiero wtedy zaczyna działać.

Źródło: „Na zdrowie”, Bohdan T. Woronowicz, Wyd. Media Rodzina, Parpamedia, 2008

Oprac. red. DB
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *