7 listopada br. w Radomiu odbędzie się szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”. Uczestnicy warsztatów poznają potrzeby dzieci, które w okresie prenatalnym były narażone na działanie alkoholu, oraz dowiedzą się, jak się nimi opiekować i je wychowywać. Spotkanie organizuje radomskie Stowarzyszenie Słoneczny Dom we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim rodziny adopcyjne, kandydaci na rodziców adopcyjnych, rodzice biologiczni oraz specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną (tj. pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej itd.).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres: mdm.bednarczyk@op.pl. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotna na podany adres e-mail.

Celem szkolenia „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS” jest zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) a funkcjonowaniem dzieci z FAS. Zakres i obraz zaburzeń, jakie przejawiają dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol, jest zróżnicowany. Szczególnie trudno jest powiązać specyficzne trudności psychologiczne z uszkodzeniami poalkoholowymi, kiedy nie towarzyszą im inne problemy zdrowotne. Dzieci te, często bez żadnego wsparcia, uczą się w szkołach publicznych, a ponieważ ich rozwój jest zaburzony nie są w stanie sprostać stawianym im wymaganiom. Typowe dla dzieci z FASD uszkodzenia OUN powodują m.in. trudności w rozumieniu sytuacji społecznych oraz negatywnie wpływają na ich rozwój poznawczy.

Szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS” jest kolejnym działaniem Stowarzyszenia Słoneczny Dom w ramach zadania „Bliżej dziecka”. Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia Słoneczny Dom.
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *