7 listopada br. w Radomiu odbędzie się szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”. Uczestnicy warsztatów poznają potrzeby dzieci, które w okresie prenatalnym były narażone na działanie alkoholu, oraz dowiedzą się, jak się nimi opiekować i je wychowywać. Spotkanie organizuje radomskie Stowarzyszenie Słoneczny Dom we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim rodziny adopcyjne, kandydaci na rodziców adopcyjnych, rodzice biologiczni oraz specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną (tj. pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej itd.).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres: mdm.bednarczyk@op.pl. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotna na podany adres e-mail.

Celem szkolenia „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS” jest zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) a funkcjonowaniem dzieci z FAS. Zakres i obraz zaburzeń, jakie przejawiają dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol, jest zróżnicowany. Szczególnie trudno jest powiązać specyficzne trudności psychologiczne z uszkodzeniami poalkoholowymi, kiedy nie towarzyszą im inne problemy zdrowotne. Dzieci te, często bez żadnego wsparcia, uczą się w szkołach publicznych, a ponieważ ich rozwój jest zaburzony nie są w stanie sprostać stawianym im wymaganiom. Typowe dla dzieci z FASD uszkodzenia OUN powodują m.in. trudności w rozumieniu sytuacji społecznych oraz negatywnie wpływają na ich rozwój poznawczy.

Szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS” jest kolejnym działaniem Stowarzyszenia Słoneczny Dom w ramach zadania „Bliżej dziecka”. Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia Słoneczny Dom.
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *