W dniach 26-28 maja br. w Krakowie odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest ona adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

Tematem wiodącym konferencji będzie profilaktyka przemocy w rodzinie. Program obejmie wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące m.in. rodziny jako środowiska wychowawczego oraz wpływu różnych zjawisk zachodzących w systemie rodzinnym na zachowanie dzieci i młodzieży. Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytania, czy i w jaki sposób różne style przywiązania mogą wpływać na stawanie się ofiarą lub sprawcą przemocy. Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Ostatniego dnia zjazdu uczestnicy  będą mogli również zaprezentować – po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami – swój dorobek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub placówkę, w której pracują.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) pokrywa PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie do 5 maja br. ankiety zgłoszeniowej listownie na adres: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, lub faksem pod nr (22) 250 63 60. O kwalifikacji do udziału w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia wraz z programem, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy uiścić opłatę konferencyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 250 63 57 lub (22) 250 63 49.

Opracowano na podstawie informacji PARPA

fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *