„Akademia Dobrego Życia” jest programem rehabilitacyjno-profilaktycznym przygotowanym przez Fundację ETOH, skierowanym do mieszkańców Warszawy. Mogą w nim wziąć udział osoby będące na różnych etapach uzależnienia od alkoholu i innych form nałogowego funkcjonowania lub znajdujące się w grupie ryzyka uzależnienia. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, a udział w nim jest bezpłatny.

Program obejmuje szereg działań, w tym:

Grupa Terapeutyczna dla DDA/DDD – spotkania rozwojowe ukierunkowane na zwiększanie umiejętności w zakresie kierowania własnymi zachowaniami i wzrost satysfakcji życiowej w różnych sferach życia oraz redukcję stresu. Grupa jest skierowana do osób, które wychowywały się w rodzinach, gdzie występowały takie problemy, jak: nadużywanie alkoholu, przemoc, rozwód, hazard, przewlekła choroba, itp.  Cotygodniowe zajęcia będą odbywały się począwszy od 20 lutego br., w godzinach od 18-21.

Warsztaty Wzmacniania Samokontroli – autodiagnostyczne, warsztatowo-treningowe zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie kontroli zachowań niepożądanych oraz skutecznej realizacji powziętych postanowień i decyzji. Zajęcia rozpoczynają się 28 lutego br. Kolejne spotkania będą się odbywać raz w tygodniu, we wtorki (od 4 marca), w godz. 18-21.

Warsztaty Zdrowego Stylu Życia –  zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe rozwijające konstruktywne umiejętności i zachowania, mające na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania osobistego oraz zapobieganie niepożądanym zjawiskom psychologicznym i zdrowotnym. Zajęcia będą się odbywały w formie 3-spotkaniowych bloków tematycznych od 8 marca do 28 czerwca br., w soboty w godz. 10-13.

Wszystkie działania będą miały miejsce w Centrum Integracji Psychicznej TOP, ul. Mistrzowska 15.

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 604 458 711 lub (29)751 07 64 – w dni powszednie w godz. 8-12 i 16-20.

Więcej informacji:

http://www.psychointegracja.pl/nowosci.html

Opracowano na podstawie Centrum Integracji Psychicznej TOP

fot. red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *