Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie rozpoczyna projekt „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia”, w ramach którego zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia dla studentów krakowskich szkół wyższych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

 

Szkolenia będą się składać z sześciu 32-godzinnych cyklów dla sześciu grup uczestników (ok. 20 osób/grupa). Projekt zawiera cztery bloki tematyczne:

  • Uzależnienia behawioralne (etiologia, mechanizmy uzależnienia, objawy, funkcjonowanie psychospołeczne, skutki),
  • Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych,
  • Metody profilaktyki i terapii osób uzależnionych behawioralnie,
  • Formy pomocy osobom uzależnionym behawioralnie.

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci krakowskich uczelni, których kierunki mają zastosowanie w służbie zdrowia, czyli takie jak: medycyna, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna i inne. Rekrutacja na cykle szkoleniowe rozpocznie się w listopadzie 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *