Osoby powyżej 16 roku życia, które mają problemy z marihuaną lub haszyszem i chciałyby ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z używania konopi, mogą uczestniczyć w nieodpłatnym, indywidualnym i krótkoterminowym programie terapeutycznym Candis wdrażanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 22 marca 2013 r. została uruchomiona strona internetowa dedykowana programowi, dostępna pod adresem www.candisprogram.pl.

Program z reguły obejmuje 10 sesji po 90 minut, które mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia trwa 2-3 miesiące i jest bezpłatna. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli profesjonalne szkolenia uprawniające do prowadzenia programu Candis. W ramach terapii wykorzystywane są metody, których skuteczność potwierdzają badania naukowe. Są to: dialog motywujący, opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnicka i Millera, oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

W dialogu motywującym pacjent jest traktowany podmiotowo, a rola terapeuty polega na wzmocnieniu w pacjencie gotowości do zmiany oraz rozpoznaniu jego zasobów psychicznych i społecznych. Metody behawioralno – poznawcze odwołują się z kolei do założenia, że w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych istotną rolę odgrywa proces ,,uczenia się”. Dlatego w terapii ważne jest, aby osoba rozpoznała te mechanizmy, które doprowadziły ją do uzależnienia, oraz nabyła umiejętności radzenia sobie z problemami w inny sposób, nie wymagający sięgania po substancje psychoaktywne.

Cele terapii:

  • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi;
  • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu;
  • dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia;
  • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi;
  • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom;
  • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Skuteczność programu Candis została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Z badań przeprowadzonych w Niemczech wynika, że 49 proc. osób, które ukończyły program Candis, zachowuje pełną abstynencję od przetworów konopi w pomiarach przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia leczenia. Kolejne 38 proc. osób znacznie ograniczyło używanie konopi, 11 proc. nie zmieniło wzoru używania, natomiast w przypadku 3 proc. pacjentów nastąpiło zwiększenie konsumpcji.

Pacjenci raportowali także o innych pozytywnych skutkach udziału w programie. Najczęściej wymieniali m.in. poprawę stosunków z rodziną, lepsze osiągnięcia w pracy czy w szkole oraz poprawę sytuacji prawnej i stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

W Polsce program Candis jest wdrażany przez KBPN we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Monachium i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie.

Więcej na stronie www.candisprogram.pl.

Na podstawie informacji KBPN opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *