Szkody wynikające z nałogowego zażywania narkotyków są odczuwalne nie tylko przez osobę uzależnioną, ale także przez jej najbliższe otoczenie. Wśród negatywnych skutków wywołanych narkomanią wymienia się zarówno szkody zdrowotne, np. infekcje, zatrucia organizmu, zakażenia bakteryjne i depresje, jak i społeczne, wśród nich m.in. osłabienie i rozpad więzi rodzinnych oraz konflikty z prawem. 

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady szkód wywołanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

 Somatyczne szkody zdrowotne

 • Ostre zatrucie (przedawkowanie)
 • Wychudzenie, wyniszczenie
 • Zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze
 • Infekcja HIV i choroba AIDS
 • Wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, rzadziej HAV
 • Zakażenia bakteryjne, w tym posocznice, np. gronkowiec złocisty
 • Zapalenia płuc, oskrzeli, zatok
 • Owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem
 • Martwica przegrody nosowej
 • Świerzb, grzybica
 • Choroby przenoszone droga płciową
 • Patologie ciąży i porodu
 • Napady drgawkowe
 • Ropnie, ropowice skóry w miejscach po zastrzykach


Psychiczne szkody zdrowotne

 • Bezsenność
 • Depresja / próby samobójcze
 • Zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia)
 • Zaburzenia pamięci
 • Ostre i przewlekłe psychozy
 • Zaburzenia seksualne
 • Zespoły organiczne, np. otępienie
 • Zaburzenia uczuciowości


Szkody społeczne

 • Osłabienie więzi rodzinnych
 • Bezdomność
 • Bezrobocie
 • Konflikty z prawem
 • Inwalidztwo
 • Utrata zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania
 • Obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną

Opracowano na podstawie www.kbpn.gov.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *