Okres dorastania to czas wyzwań dla młodego człowieka, dlatego Internet w tym czasie staje się atrakcyjny. Nastolatki poszukują w sieci szybkiej odpowiedzi na swoje pytania, zdobywają aktualne wiadomości ze świata, zawierają nowe znajomości i korzystają z dostępu do różnorodnych form rozrywki. Internet z pewnością czyni ich życie łatwiejszym, ale czy jest całkowicie bezpieczny?

 

Jak wskazuje raport Fundacji Dzieci Niczyje pt. „Badania nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce”, pierwszy kontakt dziecka z Internetem następuje średnio w wieku 9 lat. Z sieci wcześniej zaczynają korzystać chłopcy oraz osoby, których rodzice mają wyższe wykształcenie.

Młodzi ludzie zazwyczaj surfują po sieci przy użyciu własnego komputera. Codziennie komputer stacjonarny jest używany przez 63,2 proc. nastolatków. Ponad jedna trzecia respondentów (34,6 proc.) korzysta z Internetu przy pomocy swojego laptopa. Dostęp do Internetu mobilnego w telefonach komórkowych służy codziennie nieco ponad połowie młodzieży (54,1 proc.).

Gdzie surfują?

Młodzież najczęściej korzysta z Internetu we własnym pokoju (73,9 proc.). Co trzeci nastolatek (33,8proc.) każdego dnia surfuje po sieci w pomieszczeniu dostępnym dla wszystkich domowników. Aż 88 proc. badanych deklaruje użytkowanie Internetu w szkole. Na świeżym powietrzu z sieci korzysta ponad połowa badanych (56,6 proc.). Prawie co czwarty respondent robi to codziennie lub co najmniej raz w tygodniu (23,9 proc.). Jedynie 16,3 proc. młodych ludzi używa sieci w kawiarenkach internetowych, natomiast w bibliotekach lub innych instytucjach publicznych robi to 46,6 proc. badanych.

Formy aktywności internetowej

W badaniu ujęto 5 kategorii aktywności online: komunikację, gry, rozrywkę i zakupy, ściąganie plików, poszukiwanie informacji i odrabianie lekcji.

Oglądanie filmów oraz klipów, korzystanie z komunikatorów i portali społecznościowych, odrabianie pracy domowej (poszukiwanie informacji), ściąganie muzyki, realizowanie celów hobbystycznych i sprawdzanie poczty elektronicznej to najczęściej wykonywane czynności przez użytkowników sieci. Najrzadziej podejmowane formy działań to: zakupy i aukcje internetowe, poszukiwanie informacji medycznej, gry online z nagrodami pieniężnymi oraz hazard. Chłopcy częściej korzystają z wieloosobowych gier typu FPS – „strzelanek” oraz MMO RPG, funkcji ściągania gier, serwisów informacyjnych oraz portali o tematyce erotycznej. Okazuje się, że wykształcenie rodziców nie różnicuje internetowych form aktywności młodzieży.

Ile czasu zabiera Internet?

Dwóch na trzech respondentów (66 proc.) korzysta z sieci codziennie bądź prawie codziennie. Częściej posługują się nim chłopcy, starsze nastolatki (w wieku 16-17 lat) i osoby, których rodzice mają wykształcenie wyższe. Niespełna co dziesiąty (9,7 proc.) nastolatek używa Internetu rzadziej niż raz w tygodniu, a ponad połowa (52,15 proc.) spędza w sieci co najmniej dwie godziny dziennie w dni szkolne. Młodzież poświęca wyraźnie więcej czasu na tę aktywność w weekend. Niespełna 8 na 10 (78,21 proc.) badanych nastolatków surfuje wówczas co najmniej dwie godziny, co druga osoba używa Internetu przez minimum trzy godziny (55,46 proc.), a co trzecia przez minimum cztery (37,13 proc.).

Na podstawie raportu Fundacji Dzieci Niczyje pt. „Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce” opracowała AF
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *