Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” zaprasza do udziału w Opolskich Dniach Trzeźwego Stylu Życia „Drogi Wyjścia”, które odbędą się w dniach 23 – 24 października 2013 roku. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

W programie znajdą się m.in. wykłady psychologów i specjalistów terapii uzależnień, które będą dotyczyć przede wszystkim profilaktyki uzależnień oraz metod pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Przewidziany jest również mityng informacyjny grupy wsparcia AA, a także występ grupy teatralnej podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji MONAR w Graczach.  

Szczegółowy program konferencji:

  • 23 października – aula Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  przy ul. Ozimskiej 63 w Opolu

10.00-10.15 – otwarcie konferencji

10.15-10.45 – „Po czym poznać, że ktoś ma problem alkoholowy? Co można z nim zrobić?” – mgr Adam Grzegorczyk, psycholog, FPDBD w Opolu

10.45-11.15 – „Sytuacja socjalna młodych osób »uciekających« z rodzin z problemami uzależnień oraz możliwości pomocy” – mgr Zdzisław Markiewicz, dyrektor MOPR w Opolu

11.15-11.45 – „Lepiej wcześniej niż późno. Kiedy jest czas na działania profilaktyczne” – mgr Mirosław Hanulewicz, pedagog, WSZiA w Opolu

11.45-12.15 – przerwa kawowa

12.15-12.45 – „Nowe trendy w podejściu do problemu uzależnień” – mgr Tomasz Hormański, specjalista terapii uzależnień

12.45-13.15 – „Rozpowszechnianie używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży na terenie gminy Opole – raport z badań” – mgr Dariusz Zawora, specjalista terapii uzależnień

13.15-14.00 – „35 lat MONAR-u w Polsce. Prezentacja placówek Stowarzyszenia MONAR w województwie opolskim” – mgr Wojciech Fijałkowski, specjalista terapii uzależnień

14.00 – podsumowanie

  • 24 października – aula Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury Xaverianum przy ul. Czaplaka 1a w Opolu

10.00-10.15 – powitanie gości

10.15-10.45 – „Dialog motywacyjny w uzależnieniach” – mgr Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista ds. uzależnień

10.45-11.15 -„Autodestrukcyjna adaptacja” – Adam Grunwald, terapeuta odwykowy

11.15-11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.15 – Mityng informacyjny grupy wsparcia AA

13.15-14.00 – gościnnie: występ grupy teatralnej podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji MONAR w Graczach

14.00 – podsumowanie

Osoby odpowiedzialne za rekrutację i kontakt :

Barbara Sołtyk – tel. 791 190 386
Magdalena Sudołowicz – tel. 886 731 553
Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”; ul. Ks. K. Damrota 2a/6-7; 45-064 Opole
e-mail: info@dobroczynca.org

Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” jest organizacją pożytku publicznego, która od ponad 8 lat działa w Opolu w obszarze pomocy społecznej. Podejmowane przez nią inicjatywy mają na celu wspomaganie rodziny w wypełnianiu obowiązków życiowych, opiekuńczych i wychowawczych.

Na podstawie informacji prasowej Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” opracowała ZL
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *