Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska rozpoczyna rekrutację do tegorocznej akcji obywatelskiego monitoringu funduszu korkowego. W jego ramach organizatorzy proponują bezpłatne szkolenia mające na celu przysposobienie obywateli do monitorowania, w jaki sposób gmina gospodaruje funduszem korkowym. Zapisy potrwają do 13 listopada.

Fundusz korkowy, zwany także „kapslowym”, stanowią środki pozyskiwane od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Powinny być one w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką oraz leczeniem następstw nadużywania alkoholu i narkotyków. W skali kraju fundusz ten sięga nawet 700 mln zł rocznie – jego wysokość w poszczególnych gminach zależy od liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz samej wartości sprzedaży. Przykładowo, w liczącym ok. 18 tys. mieszkańców Lidzbarku Warmińskim wysokość funduszu korkowego zbliża się do kwoty 50 tys. zł, a w przeszło półtoramilionowej Warszawie przekracza 40 mln zł rocznie.

W ramach tegorocznej akcji Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska proponuje:

  • bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia monitoringu (wraz z pokryciem kosztów dojazdu do Warszawy, noclegu i wyżywienia) – termin: od 29.11 do 1.12;
  • wyposażenie w narzędzie internetowe wspomagające zbieranie oraz analizę danych, a także ułatwiające kontakt z innymi uczestnikami monitoringu;
  • wsparcie ekspertów oraz opiekę koordynatora lokalnego przez cały okres trwania akcji;
  • zwrot kosztów (do 800 zł) poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu.

Organizatorzy przekonują, że monitoring obywatelski przynosi mnogie korzyści w zakresie gospodarowania środkami publicznymi – obserwacja poczynań władz zwiększa ich efektywność, a także rozpoczyna modę na przejrzystość życia publicznego. Działania, których podejmą się uczestnicy programu, mają na celu nie tylko umacnianie profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym, ale także podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia. Będą oni mieli okazję zapoznać się z metodologią prowadzenia monitoringu oraz innymi działaniami strażniczymi, a także spotkać się z ludźmi z całej Polski zrzeszonymi działalnością na rzecz monitoringu funduszu korkowego. Dzięki prowadzonej przez siebie działalności każdy z uczestników będzie miał także szansę na zwiększenie swojej rozpoznawalności i wzmocnienie pozycji liderskiej, co może stać się pomocne w mobilizacji innych mieszkańców do udziału w życiu publicznym oraz współdziałania na rzecz miejscowej społeczności.      

Dotychczasowe monitoringi ujawniły m.in., że gminy nie weryfikują skuteczności swoich działań i nie sprawdzają, czy odpowiadają one potrzebom mieszkańców. Co więcej, podejmują działania niezgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także finansują przedsięwzięcia niezwiązane z celami, na które są przeznaczone środki pochodzące z funduszu.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://siecobywatelska.pl.

Pytania można kierować na adres: korkowe@siecobywatelska.pl.

Opieka nad monitoringiem: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl, tel. 22 844 73 55

Opracowano na podstawie strony www.siecobywatelska.pl  
fot. www.siecobywatelska.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *