Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają na nieodpłatne szkolenie pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, które – od czerwca br. do października br. – odbędą się w Warszawie. Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych i lecznictwa odwykowego.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest praca na terenie województwa mazowieckiego.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności do tworzenia  lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Zajęcia poprowadzą m.in. specjaliści profilaktyki uzależnień i certyfikowani psychoterapeuci.

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb społecznych, w tym m.in. członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorów gminnych programów, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich oraz osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest praca na terenie województwa mazowieckiego.

Podczas zajęć uczestnicy m.in.:

  • poszerzą swoją wiedzę nt. problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także związanych z nimi programów i strategii profilaktycznych;
  • poznają skuteczne metody rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, które można wdrożyć na terenie lokalnym;
  • nauczą się, jak tworzyć programy dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie lokalnym;
  • poznają realizację procedury zobowiązania do leczenia odwykowego z wykorzystaniem wywiadu motywującego;
  • zdobędą informacje nt. organizacji i funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych;
  • nauczą się samodzielnie przygotowywać projekt gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii;
  • poznają przepisy prawne użyteczne z punktu widzenia realizacji gminnych programów.

Szkolenie potrwa 100 godzin i będzie się składać z 4 sesji, które będą miały miejsce w terminach: 25-27 czerwca, 27-29 sierpnia, 17-19 września oraz 15-17 października br. Wszystkie zajęcia będą realizowane w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr fax: (22) 622 47 32 lub drogą e-mailową: katarzyna.kowolik@mcps.com.pl lub malgorzata.wolagiewicz@mcps.com.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 622 42 32 wew. 69 oraz na stronie: www.etoh.edu.pl

Oprac. na podst. informacji MCPS w Warszawie.

Fot. red. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *