Stowarzyszenie Szansa rozpoczęło realizację projektów mających na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz tym, które w związku z uzależnieniem bliskiej osoby doświadczają przemocy lub są uwikłane w konflikty rodzinne. W Siedlcach został uruchomiony punkt konsultacyjno-terapeutyczny, w ramach którego są prowadzone bezpłatne konsultacje, porady psychologiczne i terapie grupowe.

Głównym celem projektu „Szansa” jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – wprowadzenie ich w program rozwoju osobistego i wzmocnienie samooceny, aby zminimalizować ryzyko nawrotu choroby.

Drugi projekt „Szansa” skierowany jest z kolei do osób borykających się z uzależnieniem od narkotyków oraz ich bliskich.

Trzecim projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie Szansa jest program „Mój problem” skierowany do osób uwikłanych w konflikty rodzinne i problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz tych, wobec których jest stosowana przemoc domowa.

W ramach działań w projektach Stowarzyszenie Szansa prowadzi punkt konsultacyjno-terapeutyczny, w którym można skorzystać z bezpłatnych, anonimowych porad, a także terapii i psychoterapii w formie indywidualnej i grupowej.
Punkt konsultacyjno-terapeutyczny znajduje się w Siedlcach przy ul. Dylewicza 23. Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • 12.00 – 16.00 – osoby doświadczające przemocy  (od 1.06. do 30.09. br.)
  • 16.00 – 18.00 – osoby uzależnione od narkotyków oraz ich bliscy (od 15.05. do 15.10. br.)
  • 16.00 – 20.00 – osoby uzależnione od alkoholu  (od 1.06. do 30.09. br.)

Wszystkie projekty są adresowane do osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.
Więcej informacji można uzyskać drogą e-mailową: szansa.siedlce@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Oprac. na podst. informacji Stowarzyszenia Szansa
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *