Stowarzyszenie Szansa rozpoczęło realizację projektów mających na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz tym, które w związku z uzależnieniem bliskiej osoby doświadczają przemocy lub są uwikłane w konflikty rodzinne. W Siedlcach został uruchomiony punkt konsultacyjno-terapeutyczny, w ramach którego są prowadzone bezpłatne konsultacje, porady psychologiczne i terapie grupowe.

Głównym celem projektu „Szansa” jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – wprowadzenie ich w program rozwoju osobistego i wzmocnienie samooceny, aby zminimalizować ryzyko nawrotu choroby.

Drugi projekt „Szansa” skierowany jest z kolei do osób borykających się z uzależnieniem od narkotyków oraz ich bliskich.

Trzecim projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie Szansa jest program „Mój problem” skierowany do osób uwikłanych w konflikty rodzinne i problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz tych, wobec których jest stosowana przemoc domowa.

W ramach działań w projektach Stowarzyszenie Szansa prowadzi punkt konsultacyjno-terapeutyczny, w którym można skorzystać z bezpłatnych, anonimowych porad, a także terapii i psychoterapii w formie indywidualnej i grupowej.
Punkt konsultacyjno-terapeutyczny znajduje się w Siedlcach przy ul. Dylewicza 23. Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • 12.00 – 16.00 – osoby doświadczające przemocy  (od 1.06. do 30.09. br.)
  • 16.00 – 18.00 – osoby uzależnione od narkotyków oraz ich bliscy (od 15.05. do 15.10. br.)
  • 16.00 – 20.00 – osoby uzależnione od alkoholu  (od 1.06. do 30.09. br.)

Wszystkie projekty są adresowane do osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.
Więcej informacji można uzyskać drogą e-mailową: szansa.siedlce@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Oprac. na podst. informacji Stowarzyszenia Szansa
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *