• Czy musisz domyślać się jak powinna wyglądać normalna rodzina?
 • Czy masz trudności z doprowadzaniem do końca rozpoczętych przedsięwzięć?
 • Czy kłamiesz nawet wtedy gdy równie łatwo jest powiedzieć prawdę?
 • Czy osadzasz siebie bezlitośnie?
 • Czy potrafisz cieszyć się i przezywać radość?
 • Czy traktujesz siebie bardzo poważnie?
 • Czy masz trudności z nawiązaniem i utrzymaniem związków intymnych?
 • Czy zbyt silnie reagujesz na zmiany, na które nie masz wpływu?
 • Czy wciąż poszukujesz aprobaty i afirmacji?
 • Czy czujesz, że różnisz się od innych ludzi?
 • Czy jesteś albo nadzwyczaj odpowiedzialny albo zupełnie nieodpowiedzialny?
 • Czy wykazujesz ogromną lojalność nawet wiedząc, że ktoś na nią nie zasługuje?
 • Czy szukasz natychmiastowej gratyfikacji, wolisz nie odkładać jej na później?
 • Czy bez długiego namysłu angażujesz się w działania, z których trudno się wycofać, nie biorąc pod uwagę alternatywnych zachowań czy możliwych konsekwencji?
 • Czy szukasz napięcia i trudności, a następnie skarżysz się na ich rezultaty?
 • Czy unikasz konfliktu lub pogłębiasz go, rzadko podejmując próbę rozprawienia się z trudnościami?
 • Czy boisz się odrzucenia i porzucenia i jednocześnie odrzucasz innych?
 • Czy boisz się porażki, a jednocześnie sabotujesz własne sukcesy?
 • Czy boisz się oceny i krytyki, a jednocześnie krytykujesz i osądzasz innych?
 • Czy masz trudności ze zorganizowaniem sobie czasu oraz ustanowieniem priorytetów, które ułatwiłyby Ci pracę?

Im więcej odpowiedzi na „tak” tym większe prawdopodobieństwo, że syndrom DDA Cię dotyczy.

Pytania zostały stworzone na podstawie listy cech DDA zaprezentowanych w książce „Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików” autorstwa Bryana E. Robinsona, J. Lyn Rhoden (PARPA, Warszawa 2000)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *