Zestaw I

 • Czy ukrywa Pan/i zachowania seksualne lub uczucie pożądania przed bliskimi osobami? Czy prowadzi Pan/i „podwójne życie”
 • Czy pociąga Panią/Pana uprawianie seksu w nieodpowiednich do tego miejscach lub sytuacjach?
 • Czy chętnie ogląda Pan/i podniecające zdjęcia i sceny w gazetach, pismach, na filmach, itp.?
 • Czy fantazje seksualne wpływają niekorzystnie na Pani/Pana intymne związki lub stanowią ucieczkę od Pani/Pana seksualnych problemów?
 • Czy po akcie seksualnym stara się Pan/i się możliwie szybko opuścić swojego/swoją partnera/partnerkę? Czy często wstydzi się Pan/i lub ma poczucie winy po akcie seksualnym?
 • Czy wstydzi się Pan/i swojego ciała i swojej seksualności do tego stopnia, że unika związków o charakterze seksualnym?
 • Czy w każdym kolejnym intymnym związku pojawiają się te same problemy, które były powodem rozpadu poprzednich związków?
 • Czy Pani/Pana zapotrzebowanie na kontakty seksualne oraz potrzeba urozmaicania tych kontaktów nasilają się?
 • Czy był/a Pan/i kiedykolwiek aresztowana/y lub zagrożona/y aresztowaniem z powodu podglądania, ekshibicjonizmu, prostytucji, kontaktów seksualnych z niepełnoletnim, „nieprzyzwoitych” rozmów przez telefon itp.?
 • Czy Pani/Pana życie seksualne stoi w sprzeczności z Pani/Pana sumieniem i przekonaniami?
 • Czy Pani/Pana życie seksualne wiąże się z zachowaniami ryzykownymi, zagrożeniem chorobą, niechcianą ciążą lub stosowaniem przemocy?
 • Czy Pani/Pana zachowania seksualne lub zaangażowanie emocjonalne wywoływały kiedykolwiek poczucie beznadziejności, osamotnienia lub myśli samobójcze?


Zestaw II

 • Czy kiedykolwiek zastanawiał/a się Pan/i nad tym, czy nie potrzebuje pomocy z powodu swoich zachowań bądź fantazji seksualnych?
 • Czy kiedykolwiek myslał/a Pan/i o tym, że byłoby lepiej ograniczyć swoje potrzeby seksualne?
 • Czy kiedykolwiek Pan/imyslał/a o tym, że seks i seksualne podniety zawładnęły Tobą?
 • Czy kiedykolwiek próbował/a Pan/i kontrolować lub skończyć z tym, co uznaje za niewłaściwe w swoich zachowaniach seksualnych?
 • Czy traktuje Pan/Pani seks jako ucieczkę od innych problemów, rozładowanie emocji lub po prostu sposób na życie?
 • Czy czuje się Pan/i winnym/ą, ma wyrzuty sumienia lub jest smutny/a po kontakcie seksualnym?
 • Czy Pani/Pana „gonitwa” za seksem ma charakter coraz bardzej przymusowy?
 • Czy Pani/Pana zachowania seksualne wpływają niekorzystnie na relacje ze współmałżonkiem?
 • Czy w trakcie aktu seksualnego pomaga Pan/i sobie wywoływaniem seksualnych wspomnień lub fantazji?
 • Czy ulega Pan/i nieodpartemu impulsowi, kiedy ktoś prowokuje Pana/Paną lub namawia do kontaktu seksualnego w trakcie „party”, przyjęcia czy innego spotkania towarzyskiego?
 • Czy często zmienia Pan/i partnerów seksualnych?
 • Czy wierzy Pan/i, że istnieje osoba, która byłaby lekarstwem na żądze seksualne, samozaspokajanie (masturbację) czy też niewierność?
 • Czy odczuwa Pan/i konieczność stałego posiadania partnerki/partnera seksualnego?
 • Czy Pani/Pana potrzeby seksualne były kiedykolwiek problemem dla Pani/Pana lub dla najbliższych?
 • Czy zainteresowanie seksem przeszkadza Pani/Panu w koncentracji na innych sprawach?
 • Czy w miejscu pracy traci Pan/i czas na sprawy związane z seksem?
 • Czy w poszukiwaniu kontaktów seksualnych zmienia Pan/i środowisko na mniej wymagające?
 • Czy natychmiast po akcie seksualnym stara się Pan/i jak najszybciej opuścić partnerkę/partnera?
 • Czy pomimo to, że Pani/Pana stały/a partner/ka Pani/Panu odpowiada seksualnie często masturbuje się Pani/Pan lub utrzymuje kontakty seksualne z innymi jeszcze osobami?
 • Czy kiedykolwiek był/a Pan/i zatrzymywany/a (aresztowany/a) w związku z seksem?

Im więcej razy odpowiedział/a Pan/i w którymkolwiek z zestawów pytań  „tak”  tym bardziej nasilone są u Pani/Pana problemy związane z seksem. Warto porozmawiać na ten temat ze specjalistą.

Autor: dr med. Bohdan T. Woronowicz, Akmed Centrum Konsultacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *