Opierając się na kryteriach diagnostycznych sugerowanych w DSM-IV przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne można zaproponować, aby uzależnienie to rozpatrywać jako szkodliwy model korzystania z internetu, prowadzący do istotnego klinicznie upośledzenia lub uszkodzenia manifestującego się, w ciągu minionych 12 miesięcy, co najmniej trzema spośród niżej wyszczególnionych objawów:

1. Tolerancja, rozumiana jako:

a. potrzeba korzystania z internetu przez coraz dłuższy czas, aby uzyskać zadowolenie

lub

b. wyraźny, stopniowy spadek satysfakcji osiąganej podczas korzystania z internetu przez tę samą ilość czasu.

2. Objawy odstawienia manifestujące się:

a. zespołem abstynencyjnym, przejawiającym się występowaniem co najmniej dwóch spośród następujących objawów, występujących w ciągu kilku dni (do 1 miesiąca) po zprzestaniu lub ograniczeniu korzystania z internetu:

– pobudzenie psychoruchowe;

– niepokój lub lęk;

– obsesyjne myślenie o tym, co dzieje się na internecie;

– fantazje i marzenia senne na temat internetu;

– celowe lub mimowolne poruszanie palcami w sposób charakterystyczny dla pisania na klawiaturze;

b. korzystaniem z internetu i innych, podobnych instytucji, celem uniknięcia przykrych objawów pojawiających się po „odstawieniu” internetu (objawów zespołu abstynencyjnego).

3. Częste przekraczanie planowanego wcześniej czasu przeznaczonego na korzystania z internetu.

4. Utrwalona potrzeba lub nieudane próby ograniczania bądź zaprzestania korzystania z internetu.

5. Poświęcanie dużej ilości czasu na wykonywanie czynności związanych z internetem (np. kupowanie książek na temat internetu, wypróbowywanie nowych przeglądarek stron www, porządkowanie ściągniętych z internetu materiałów itp.)

6. Ograniczanie bądź rezygnacja z aktywności społecznej, zawodowej lub rekreacyjnej na rzecz korzystania z internetu.

7. Korzystanie z internetu, pomimo świadomości doświadczania trwałych lub narastających problemów somatycznych (fizycznych), psychologicznych bądź społecznych spowodowanych lub nasilających się w związku z korzystaniem z internetu (np. ograniczenie czasu snu, występowanie problemów rodzinnych, spóźnianie się do pracy i na spotkania, zaniedbywanie obowiązków lub rezygnacja z innych istotnych działań)

źródło: akmedcentrum.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *