W krakowskim Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń powstał projekt, który ma na celu wsparcie hazardzistów, ich bliskich i rodzin. Program nosi nazwę „Centrum Pomocy Osobom Zadłużonym. Program wsparcia dla hazardzistów ich bliskich i rodzin” i może się do niego zgłosić każdy, kto ma problem z patologicznym hazardem.

Projekt prowadzony w Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Radzikowskiego w Krakowie skierowany jest do nałogowych graczy – osób zadłużonych i ich rodzin, które popadają w spiralę długów w wyniku destrukcyjnych zachowań patologicznego hazardzisty.  W ramach działań „Centrum” oferuje nieodpłatne konsultacje u radcy prawnego, ekonomisty i psychoterapeuty uzależnień. Można również skorzystać z terapii grupowej, indywidualnej i małżeńskiej lub par, a także warsztatów ze specjalistami w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, ekonomii, poradnictwa finansowego i zawodowego oraz  psychologii. Diagnoza i psychoterapia w nurcie strategiczno-strukturalnym, poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym oraz pracujących psychodramą również są prowadzone nieodpłatnie.

Osoby, które zgłoszą się do „Centrum” mają możliwość poznania wszystkich konsekwencji karnych w kwestiach zobowiązań finansowych: alimenty, grzywny itp., a także zasięgnąć porady w zakresie prawa rodzinnego (rozdzielność majątkowa, separacja, rozwód, sytuacja dzieci) oraz cywilnego i spadkowego (dziedziczenie zadłużenia, egzekucja długów i inne). Ekonomista udziela natomiast porad dotyczących planowania budżetu domowego, bilansowania wpływów i wydatków w sytuacji zadłużenia, zarządzania i planowania zmian w zarządzaniu finansami osobistymi.

Ubezpieczenie w ramach NFZ nie jest wymagane. Wszystkie konsultacje i warsztaty odbywają się nieodpłatnie.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą kontaktować się pod numerem telefonu (12) 626 02 33 lub osobiście w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, bądź drogą e-mailową. Dopuszczana jest możliwość rejestracji za pośrednictwem osób trzecich.

Na podstawie informacji ze strony internetowej Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Poradnia Leczenia Uzależnień w Krakowie www.pomocnadlon-krakow.pl oprac. EB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *