Stowarzyszenie OD-DO organizuje projekt „DDA czas na zmianę”, który będzie realizowany w Warszawie od 1 sierpnia br. Głównym jego celem jest wyrównanie szans na rynku pracy dla młodych osób dorosłych w wieku 18-25 lat, pochodzących ze środowisk ubogich lub zagrożonych dysfunkcją społeczną, a zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu jego uczestnicy będą się uczyć skutecznego poruszania się na rynku pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i wykształceniem. Biorąc udział w projekcie uczestnik będzie mógł rozpoznać bariery utrudniające znalezienie pracy oraz opracować strategie przezwyciężania tych barier, przyjrzeć się swoim zawodowym predyspozycjom, słabym i mocnym stronom oraz nabyć kompetencje społeczne potrzebne w skutecznym szukaniu pracy.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-25 lat, które odnoszą wrażenie, że stoją w miejscu i nie wiedzą, jak to zmienić, oraz brakuje im pomysłu, zapału i umiejętności, aby aktywnie kreować swoje życie.

W ramach projektu zapewnione będzie:

  • indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,
  • grupa wsparcia,
  • treningi interpersonalne oraz umiejętności psychospołecznych (autoprezentacji i twórczego myślenia/działania),
  • warsztaty poszukiwania pracy,
  • podniesienie kwalifikacji i nabycie praktyki poprzez staże oraz kursy zawodowe (organizator wypłaca stypendia stażowe i szkoleniowe),
  • fachowa, profesjonalna i dyskretna pomoc,
  • możliwość wyboru kursu zawodowego (nieodpłatnego dla uczestnika) i miejsca stażu zawodowego (organizator wypłaca stypendium stażowe),
  • przyjazna atmosfera,
  • catering w czasie treningów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie on realizowany przez ponad 2 lata – od 01.08.2013 r. do 31.08.2015 r. Projekt podzielony jest na siedem sześciomiesięcznych cykli. Po każdym z nich uczestnikom zostaną zaproponowane staże bądź kursy zawodowe. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go e-mailem na adres od-do@od-do.org. Zgłoszenie można także przynieść osobiście lub wypełnić go na miejscu w Stowarzyszeniu OD-DO przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 kl. B (domofon OD-DO) w godz. 9:00-17:00. Możliwy jest również kontakt telefoniczny: (22) 632 09 09. Regulamin rekrutacji oraz harmonogram I i II edycji projektu są dostępne na stornie www.od-do.org.

Opracowano na podstawie informacji na stronie www.od-do.org.
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *