Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus po miesięcznej wakacyjnej przerwie znów jest otwarte. Osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny mogą tam otrzymać bezpłatną pomoc. W Klubie prowadzone są zajęcia grupowe oparte na działaniach behawioralno-poznawczych.

Klub ,,Krokus” został założony w 1980 r. z myślą o osobach uzależnionych od alkoholu i ich rodzinach. Oferuje przede wszystkim wsparcie w odbudowywaniu funkcji społecznych i rodzinnych. W 1990 r. Klub został nagrodzony przez miesięcznik ,,Problemy Alkoholizmu” za najlepiej działający Klub Abstynencki w Polsce. To właśnie tu, przy udziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były realizowane pierwsze w Polsce  programy Zapobiegania Przemocy w Rodzinie. Powstała także grupa dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, motywowanie ich do podjęcia leczenia oraz do udziału w grupach samopomocowych. Ponadto, prowadzone są spotkania edukacyjno-motywacyjne. Obecnie do Klubu należy 56 osób oraz kilka osób niezrzeszonych korzystających z udziału w spotkaniach rehabilitacyjnych. Jak wskazuje Stowarzyszenie, jego członkowie osiągają długoletnią abstynencję – średnia to 8 lat. Klub uczestniczy też w realizacji Dzielnicowych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiada także kadrę certyfikowanych specjalistów.

Klub „Krokus” znajduje się na warszawskiej Ochocie przy ul. Sękocińskiej 10. W sierpniu Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00, od września – w te same dni tygodnia – w godz. 12.00-20.00. Ponadto we wrześniowe soboty odbywać się będą spotkania rodzinne.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia Abstynenckiego Krokus  
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *